Du er her

1 kommentarer til Den krevende pasientrollen 

Med påført skade i helsevesenet kreves det betydelig egeninnsats da det i dag kun utløses teoretiske pasientrettigheter.