Du er her

1 kommentarer til Kvinner er offer for psykologisering

Kvinners helse er antageligvis det største offeret for tendensen til økt psykologisering i helsevesenet.