Du er her

1 kommentarer til «Det er ikke farlig å ha vondt» 

Jeg tror helsetjenesten er på feil kurs med så utstrakt bruk av enkle kognitive intervensjoner i kronisk smerterehabilitering.