Du er her

0 kommentarer til De fire gamle er bedre egnet enn Agder

Det en fordel at det utdannes flere psykologer ved norske studiesteder. Men det skjer best ved å øke kapasiteten ved våre veletablerte, kunnskapstunge universiteter.