Du er her

1 kommentarer til Skolefravær eller skolevegring

Hvilke konsekvenser har det for eleven om man bruker det ene eller det andre begrepet?