Du er her

Nevropsykolog

St. Olavs hospital - Barne- og ungdomsklinikken

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

Barne- og ungdomsklinikken er del av universitetssykehuset og har lokal og regional funksjon for utredning, diagnostikk og behandling av barn og unge i aldersgruppen 0 – 16/18 år. Det er ca 4000 innleggelser, 2000 dagbehandlinger og 25 000 polikliniske konsultasjoner. Klinikken ivaretar et bredt fagområde med et tverrfaglig behandlingsmiljø.

Vi har ledig 100 % vikariat som nevropsykolog fra 1.1.21 tom 31.12.21. Tjenestested er Barne- og ungdomsklinikken på Øya. Stillingen vil være en del av det nevropsykologiske miljøet i klinikken. I tillegg til klinisk arbeid drives det også klinisk forskning knyttet til kognitiv rehabilitering.


Arbeidsoppgaver 

 • Arbeidsoppgavene er primært knyttet til nevropsykologiske utredninger og nevropsykologisk behandling, differensialdiagnostikk og kartlegging av funksjonsnivå, tiltaksrettet arbeid og rehabilitering
 • Pasientpopulasjonen er sammensatt; barn med kreftsykdom, barn med ervervet hjerneskade, Barn med nevrologisk sykdom som f.eks epilepsi, barn med medfødt hjertefeil, barn utsatt for rus i svangerskap
 • Arbeidsoppgavene vil være knyttet til arbeid med pasienter inneliggende på ulike avdelinger, samt på poliklinikk
 • Samarbeid med andre faggrupper og seksjoner internt ved Barne- og ungdomsklinikken
 • Samarbeid med andre deler av spesialisthelsetjenesten og kommunalt hjelpeapparat
 • Undervisningsoppgaver internt og eksternt


Kvalifikasjoner 

 • Spesialist i klinisk nevropsykologi, eller på slutten av spesialiseringsløp for å bli klinisk spesialist i nevropsykologi
 • Interesse for, og bred erfaring med klinisk arbeid med barn og ungdom
 • Erfaring fra arbeid på post er ønskelig
 • Norsk autorisasjon og attester vedlegges
 • Det vil bli krevd politiattest av den som ansettes, jfr Helsepersonelloven 20a
 • Vennligst oppgi minst 2 referansepersoner


Personlige egenskaper 

 • Personlige egenskaper som engasjement, god ordensevne, samarbeidsevne og fleksibilitet vil bli vektlagt
 • God evne til selvstendig og målrettet arbeid
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne


Vi tilbyr 

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring


Kontaktinformasjon: Rønnaug Ødegård, avdelingssjef, tlf. +47 72 57 40 42, e-post Ronnaug.Odegard@stolav.no


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
26. november 2020