Du er her

MST Veileder / Avdelingsleder

Barne-, ungdoms- og familieetaten - MST Vestfold og Telemark

Om Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat region sør dekker Agder, Vestfold og Telemark, samt tidligere Buskerud fylke. Regionkontoret ligger i Tønsberg.

Til deg som ønsker lederstilling i en virksomhet

med det viktigste samfunnsoppdraget

MST Veileder / Avdelingsleder MST Vestfold og Telemark.   


Om stillingen og arbeidsstedet

MST har kontor i Anton Jensensgate 2 i Tønsberg. MST 1 jobber primært med familier i Vestfold mens MST 2, som har ledig stilling, har terapeuter som primært jobber med familier i Telemark. Samarbeidet mellom teamene er viktig og alle terapeuter og veiledere møtes i Tønsberg hver uke for veiledning. 

Som MST veileder får du en aktiv lederstilling;

 • Du vil være leder for fire svært dyktige terapeuter. 
 • Du vil ha behandlingsansvar for alle ungdommene som er inne i MST til enhver tid, dvs du jobber i tett samarbeid med terapeuten som er ute i familien. 
 • Du vil være med terapeuten ut i familiene og bistå ved behov. 
 • Du vil samarbeide med kommunene i forhold til avklaringer og kartlegginger.
 • Du vil møte familien og ungdommene og gjøre avklaringer hvor dere finner ut om MST er et godt tiltak for familiene.
 • Du vil og jobbe med å gi kommunene informasjon om MST og hva vi kan tilby.
 • Du vil jobbe opp mot institusjonene i Bufetat når ungdom skal ut av institusjon og hjem til familien igjen, hjelpe til å sikre den behandlingen som har vært på institusjonene.
 • Du vil og jobbe opp mot akuttinstitusjonene og hjelpe til å få ungdom fort ut og hjem igjen der det er mulig. 
 • Du vil ha tett oppfølging fra og samarbeid med NUBU.

MST veileder er en perfekt stilling hvis en ønsker å være leder men alikevel ikke ønsker å miste den kliniske delen av jobben sin. Her vil du bli utfordret på mange områder. Rett og slett en veldig spennende og mangfoldig stilling. 

Barne-, ungdoms og familieetaten har egne enheter som driver med multisystemisk terapi (MST), som er en tidsavgrenset, familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige atferdsvansker.Terapeutene jobber i hjem, nærmiljø og skole med foreldre og ungdom, der ungdommen står i fare for å bli plassert utenfor hjemmet.

MST er en evidensbasert metode utviklet i USA, og implementeringen i Norge ledes av NUBU, datterselskap av NORCE.

I region Sør drives det totalt 6 MST- team. Et team består av tre (fire) terapeuter og en veileder som er faglig og administrativ leder av teamet.Veileder er tilgjengelig for terapeutene 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. Tilgjengelighet er regulert gjennom egen avtale for MST-veiledere, og er godt økonomisk kompensert.

Stillingen innebærer selvstendig arbeid, fleksibel arbeidstid og kontinuerlig faglig utvikling gjennom ukentlig samarbeid med MST-konsulent og regelmessige fagseminarer.


Hva vil arbeidsdagen din bestå av? 
Arbeidsoppgaver:

 • Faglig og personaladministrativt ansvarlig for teamet
 • Budsjettansvar
 • Ansvar for ukentlig gruppeveiledning og individuell veiledning av terapeutene etter MSTs prinsipper og praksis
 • Ansvar for løpende kontakt mellom teamet og MST-konsulent
 • Ansvar for inntak i MST
 • Ansvar for at MSTs kvalitetssikringsrutiner følges, inkludert månedlig rapportering til NUBU
 • Delta i MST-programmets kontinuerlige opplæring og fagutvikling
 • Ansvar for systemarbeid innad i organisasjonen og i forhold til samarbeidsinstanser 


Hvilken bakgrunn har du? 
Kvalifikasjoner: 

 • Det kreves høyskole- eller universitetsutdanning: Profesjonsstudiet i psykologi eller mastergrad/ hovedfag i helse og sosialfag med minimum 2 års klinisk videreutdanning (120 studiepoeng), samt bredde og lang erfaring fra terapeutisk arbeid, fortrinnsvis personer med bakgrunn som psykolog/ psykologspesialist.
 • Det kreves grundig kjennskap til det teoretiske fundamentet som metoden bygger på, dvs systemteori, kognitiv atferdsterapi og sosial læringsteori. 
 • God skriftlig fremstillingsevne. 
 • Relevante IKT-kunnskaper.

Det er ønskelig at du har

 • Ledererfaring. 
 • Videreutdanning/erfaring fra familieterapi og arbeid med barn/ungdom med alvorlige atferdsvansker.  
 • Gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig. 


Hvem ser vi etter? 
Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt


Hva får du hos oss? 

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som leder;  1407 avdelingsleder,  p.t. kr 615 000 - 701 300,- pr. år (ltr. 66-73), 0794 psykolog, med p.t. kr 563 500 - 661 400,- pr. år (ltr. 61 -70), eller 1304 psykolog med godkjent spesialitet, med p.t. kr 714 000 – 864 500,- pr. år (ltr 74 - 81). Stillingskode og lønnsplassering vurderes etter utdanning og ansiennitet.
 • Det gis et kompensasjonstillegg for ubekvem arbeidstid/tilgjengelighet. 
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, mulighet for boliglån til gunstig rente, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.


Øvrige opplysninger 

 • Spesiell opplæring innen MST vil bli gitt. Den som tilsettes må kunne delta på en ukes opplæring i Oslo i forbindelse med tiltredelse i stillingen.
 • Den som tilsettes må ha mulighet til å kunne arbeide svært fleksibelt. Veileder er tilgjengelig for terapeutene 24 timer i døgnet, 7 dager i uka.
 • MST-veileders tilgjengelighet er regulert gjennom egen avtale for MST-veiledere, og er godt økonomisk kompensert.
 • Den som ansettes må ha førerkort for bil og kunne disponere bil i tjenesten.
 • Bufetat er en IA (inkluderende arbeidsliv) -virksomhet.


Opplysninger til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Behandling ungdom BVT, MST Vestfold og telemark.
 • Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse, jf lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.


Kontaktinformasjon

MST Veileder Katrine Sandereid, tlf. 466 18 038, e-post katrine.sandereid@bufetat.no

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
5. desember 2022