Du er her

MST Terapeut/Psykolog

Barne-, ungdoms- og familieetaten - MST Buskerud 2

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region sør dekker Agder, Vestfold og Telemark, samt tidligere Buskerud fylke. Regionkontoret ligger i Tønsberg.

Informasjon om arbeidsstedet og stillingen 


Barne-, ungdoms og familieetaten har egne enheter som driver med multisystemisk terapi (MST), som er en tidsavgrenset, familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Terapeutene jobber i hjem, nærmiljø og skole med foreldre og ungdom, der ungdommen står i fare for å bli plassert utenfor hjemmet.

MST er en evidensbasert metode utviklet i USA, og implementeringen i Norge ledes av NUBU, datterselskap av NORCE.

I region Sør drives det totalt seks MST- team. Et MST-team består av tre-fire terapeuter og en veileder som er faglig og administrativ leder av teamet. Behandlingen er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. Tilgjengelighet er regulert gjennom egen avtale for MST-terapeuter, og er godt økonomisk kompensert. Stillingen innebærer selvstendig arbeid, fleksibel arbeidstid og kontinuerlig faglig utvikling gjennom ukentlig veiledning og regelmessige fagseminarer. 

I et av de to MST teamene lokalisert i Drammen, har vi ledig 1 fast 100 % stilling som MST-terapeut. MST-teamet tjenestegjør i alle kommuner
i Buskeruddistriktet.

Stillingen innebærer selvstendig arbeid, fleksibel arbeidstid og kontinuerlig faglig utvikling gjennom ukentlig veiledning og regelmessige
fagseminarer.


Arbeidsoppgaver
Hva vil arbeidsdagen din bestå av?
 

 • Du jobber familieterapeutisk etter MSTs behandlingsprinsipper og praksis
 • Du koordinerer det faglige arbeidet i hver enkelt familie, og samarbeider nært med de instanser som er nødvendige for å hjelpe ungdommen, som for eksempel skole, PPT, barnevern, politi og psykisk helsevern
 • Du deltar i ukentlig veiledning, ukentlig konsultasjon og kontinuerlig opplæring sammen med teamet ditt
 • Du og den behandlingen du utfører er en del av MST sin grundige kvalitetssikring
 • Ved behov driver du informasjonsarbeid om MST
 • Du vil gjennomføre behandlinger hjemme hos familier i hele Buskeruddistriktet


Kvalifikasjoner
Hvilken bakgrunn har du?
 

 • Det kreves profesjonsstudium i psykologi eller mastergrad i helse- og sosialfag (terapeutisk utdanning 120 studiepoeng) eller bachelor i helse- og sosialfag med terapeutisk videreutdanning (tilsvarende 120 studiepoeng)
 • Det kreves erfaring fra klinisk/terapeutisk arbeid
 • Det kreves grundig kjennskap til det teoretiske fundamentet som metoden bygger på, dvs. system/familieteori, kognitiv atferdsterapi og sosial læringsteori
 • Det kreves gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Det kreves god skriftlig fremstillingsevne
 • Det kreves relevante IKT-kunnskaper
 • Den som ansettes må ha førerkort for bil (klasse B) og kunne disponere bil i tjenesten
 • Det er ønskelig med videreutdanning og/eller erfaring fra familieterapi, samt arbeid med barn/ungdom med alvorlige atferdsvansker


Personlige egenskaper
Hvem ser vi etter?
 

 • Du har gode samarbeidsevner og knytter raskt gode behandlingssallianser
 • Du evner å arbeide selvstendig, strukturert og systematisk
 • Du er resultatorientert og har god gjennomføringsevne
 • Du har evne til å tenke kreativt og å være løsningsorientert
 • Du liker å jobbe fleksibelt med tanke på form, arena og tider
 • Du er engasjert, liker tøffe utfordringer, og tror på slagordet «whatever it takes»
 • Du har gjerne allsidig og bred erfaring som du kan dra veksler på i arbeidet med ungdom med atferdsvansker
 • Du er lærevillig og anerkjenner at endringer skapes gjennom multisystemisk innsats
 • For oss er det svært viktig hvordan du som person egner deg til jobben. Det vil bli tatt med i den totale vurderingen

Vi tilbyr
Hva får du hos oss?
 

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 0794 psykolog, p.t kr 563 500 - 689 100 pr. år (ltr 61-72) eller 1304 psykolog  med godkjent spesialitet, p.t kr 714 000 - 839 900 pr. år (ltr 74-80), eller som 1173 klinisk sosionom og 1496 klinisk barnevernspedagog, p.t. kr 501 200 - 636 700 pr. år (ltr. 54-68), eller som 1185 spesialutdannet sosionom, 1510 spesialutdannet barnevernspedagog eller 1509 spesialutdannet vernepleier, p.t. kr 493 700 - 615 000 pr. år (ltr. 53-66), alternativt som 1434 rådgiver, p.t. kr 553 500 - 636 700 pr. år (ltr. 60-68)
 • Stillingskode og avlønning vurderes etter utdanning og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Det gis et kompensasjonstillegg for ubekvem arbeidstid/tilgjengelighet
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring


Vi kan også tilby:

 • Fleksibel arbeidstid innenfor bestemte rammer, varierte arbeidsoppgaver i et godt og engasjert fagmiljø
 • Du får være med på å løfte oss slik at vi kan gi barn, unge og familier et enda bedre tilbud, og det mener vi har en stor verdi i seg selv
 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk
 • Stillingen er for tiden lagt til BVT behandling ungdom ved MST Buskerud 2
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. lov om barnevern § 12-11 andre ledd, og forskrift om politiattest § 7. Denne attesten skal ikke legges med søknaden. Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.


Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.
Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.


Kontaktinformasjon: 

Axel Helvig, Avdelingsleder ved MST Buskerud 2, telefon 466 10 886, e-post axel.helvig@bufetat.no


Lenke til annonsen og søk på stillingen
 

Søknadsfrist
19. mars 2023