Du er her

MST-terapeut

Barne-, ungdoms- og familieetaten - MST- teamet på Gjøvik

Barne-, ungdoms- og familieetatens (Bufetat) hovedoppgave er å gi brukerne våre hjelp og støtte uansett hvor de bor i Norge. Bufetat har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, samlivstiltak, ekteskapssaker, adopsjon, billighetserstatning, tilskuddsforvaltning, ungdomsutveksling, ungdomsinformasjon og krisesentre. Bufetat er organisert i fem regioner med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som hovedkontor i Oslo. Bufetat er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Bufetat, region øst dekker Innlandet, deler av Viken og familievernkontorer i Oslo. Regionkontoret ligger i Lillestrøm.

Barne-, ungdoms og familieetaten har egne enheter som driver med multisystemisk terapi (MST), som er en tidsavgrenset, familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Terapeutene jobber i hjem, nærmiljø og skole med foreldre og ungdom, der ungdommen står i fare for å bli plassert utenfor hjemmet. MST er en evidensbasert metode utviklet i USA, og implementeringen i Norge ledes av NUBU, datterselskap av NORCE. I region øst drives det totalt seks MST- team. Et team består av tre-fire terapeuter og en veileder som er faglig og administrativ leder av teamet. Behandlingen er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. Tilgjengelighet er regulert gjennom egen avtale for MST-terapeuter, og er godt økonomisk kompensert.


Spennende stilling innen Multisystemisk terapi -  100 % fast


Om stillingen

MST- teamet på Gjøvik har ledig fast, 100 % stilling som MST-terapeut. Stillingen innebærer selvstendig arbeid, fleksibel arbeidstid og kontinuerlig faglig utvikling gjennom ukentlig veiledning og regelmessige fagseminarer.

Du må ha mulighet til å kunne arbeide svært fleksibelt, og inngå i en turnus som gir tilgjengelighet 24 timer i døgnet, 7 dager i uka for familiene. Tilgjengeligheten er regulert gjennom egen avtale for MST - terapeuter.

Spesiell opplæring innen MST vil bli gitt. Den som tilsettes, må delta på en ukes opplæring i Oslo i forbindelse med tiltredelse i stillingen. Opplæringen vil bli gjennomført 4. - 8. mai 2020.
  

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Terapeutisk arbeid etter MSTs behandlingsprinsipper og praksis.
 • Koordinere det faglige arbeidet i hver enkelt sak og samarbeide nært med bla. skole, PPT, barnevern og psykisk helsevern.
 • Delta i ukentlig veiledning, ukentlig konsultasjon og kontinuerlig opplæring.
 • Utføre MSTs kvalitetsikringsrutiner.
 • Drive informasjonsarbeid om MST.


Kvalifikasjoner

 • Det kreves profesjonsstudiet i psykologi eller mastergrad i helse- og sosialfag (terapeutisk utdanning 120 studiepoeng) eller bachelor i helse- og sosialfag med terapeutisk videreutdanning (tilsvarende 120 studiepoeng).
 • Erfaring fra klinisk/terapeutisk arbeid.
 • Grundig kjennskap til det teoretiske fundamentet som metoden bygger på, dvs. system/familieteori, kognitiv atferdsterapi og sosial læringsteori.
 • Ønskelig med videreutdanning og/eller erfaring fra familieterapi og arbeid med barn/ungdom med alvorlige atferdsvansker.
 • Gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
 • God skriftlig fremstillingsevne.
 • Relevante IKT-kunnskaper.
 • Den som ansettes må ha førerkort for bil og kunne disponere bil i tjenesten.


Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk.
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.


Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ, i stillingskode 0794 som psykolog, p.t. kr 532 300 - kr 615 900 (ltr.60-68), stillingskode 1304 som psykolog med godkjent spesialitet pt. kr 640 200 - 765 100 (ltr. 70-78) eller stillingskode 1173 som klinisk sosionom i lønnsramme 18, alt. 3-11, p.t. kr 456 400 - kr 583 900 (ltr. 51- 65).
 • Annen utdanningsbakgrunn innplasseres i henhold til statlig lønnsregulativ og lokal lønnspolitikk for Bufetat. Stillingskode og lønnsplassering vurderes etter utdanning og ansiennitet.
 • Det gis et kompensasjonstillegg for ubekvem arbeidstid/tilgjengelighet.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til gunstig rente, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.


Generelle opplysninger

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en kan bli brukt til registreringsformål.
 • Stillingen er for tiden lagt til Multisystemisk terapi-team Gjøvik.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Ansettelsesprosessen foretas i et samarbeid mellom Bufetat og NUBU, og søkere må være inneforstått med at NUBU får innsyn i søknader.

Mer informasjon om MST finner du på http://www.nubu.no
  

Kontaktinformasjon: Veileder MST Gjøvik: Gunn Helene Roheim, tlf. 466 16 226.


Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden
Vitnemål og attester tas med ved et ev. intervju eller legges ved elektronisk.

 

Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
1. mars 2020