Du er her

MST-terapeut / psykolog

1 års vikariat i 100% stilling med mulighet for fast ansettelse
Barne- ungdoms- og familieetaten (Bufetat) region sør, kontorplass i Kristiansand

Barne-, ungdoms- og familieetatens (Bufetat) hovedoppgave er å gi brukerne våre hjelp og støtte uansett hvor de bor i Norge. Bufetat har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, samlivstiltak, ekteskapssaker, adopsjon, rettferdsvederlag, tilskuddsforvaltning, ungdomsutveksling, ungdomsinformasjon og krisesentre. Bufetat er organisert i fem regioner, Bufetat Senter for administrasjon og utvikling og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som har hovedkontor i Oslo. Bufdir er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet

Bufetat, region sør dekker Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Regionkontoret ligger i Tønsberg.

Barne- ,ungdoms- og familieetaten har egne enheter som driver med multisystemisk terapi (MST), som er en tidsavgrenset, familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige adferdsvansker. Terapeutene jobber i hjem, nærmiljø og skole med foreldre og ungdom, der ungdommene står i fare for å bli plassert utenfor hjemmet. MST er en evidensbasert metode utviklet i USA, og implementeringen i Norge ledes av NUBU, Universitetet i Oslo. I region sør drives det totalt fem MST-team, hvorav to i Agder. Et team består av tre-fire terapeuter og en veileder som er faglig og administrativ leder av teamet. Behandlingen er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. Tilgjengeligheten er regulert gjennom en egen avtale for MST-terapeuter, og er godt økonomisk kompensert. Stillingen innebærer selvstendig arbeid, fleksibel arbeidstid og kontinuerlig faglig utvikling gjennom ukentlig veiledning og regelmessige fagseminarer.

MST-teamet Agder har ledig 1 års vikariat med mulighet for fast ansettelse i 100% stilling som MST-terapeut. Arbeidsområdet er Agder-fylkene med kontorplass i Kristiansand.
  
Arbeidsoppgaver

 • Terapeutisk arbeid etter MSTs behandlingsprinsipper og praksis
 • Koordinere det faglige arbeidet i hver enkelt sak og samarbeide nært med bl.a. skole, PPT, barnevern og psykisk helsevern
 • Delta i ukentlig veiledning, ukentlig konsultasjon og kontinuerlig opplæring
 • Utføre MSTs kvalitetsrutiner
 • Drive informasjonsarbeid om MST

Kvalifikasjoner

 • Det kreves profesjonsstudiet i psykologi eller mastergrad/hovedfag i helse- og sosialfag eller bachelor i helse- og sosialfag med minimum 2 år terapeutisk videreutdanning (tilsvarende 120 studiepoeng)
 • Det kreves erfaring fra klinisk/terapeutisk arbeid
 • Det kreves grundig kjennskap til det teoretiske fundamentet som metoden bygger på, dvs. systemteori, kognitiv adferdsterapi og sosial læringsteori
 • Ønskelig med videreutdanning og/eller erfaring fra familieterapi og arbeid med barn/ungdom med alvorlige adferdsvansker.
 • Gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • God skriftlig framstillingsevne
 • Relevante IKT-kunnskaper

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 0794 psykolog p.t. kr 480 600 - 631 700,- pr. år (ltr. 55-70), stillingskode 1304 psykolog med godkjent spesialitet, p.t. kr 555 100 - 802 600,- pr. år (ltr. 63-80), stillingskode 1173 klinisk sosionom, lønnsramme18, alt.3 - 11, p.t. kr 397 200 - 555 100 pr. år (ltr. 43-63) eller i stillingskode 1534 spesialutdannet miljøterapeut, lønnsramme 18, alt.3 - 11, p.t. kr 397 200 - 555 100 pr. år (ltr. 43-63). Avlønning og stillingskode fastsettes etter utdanning og erfaring
 • Det gis et kompensasjonstillegg for ubekvem arbeidstid/tilgjengelighet iht. særavtale for MST
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingleser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Generelle opplysninger

 • Spesiell opplæring innen MST vil bli gitt. Den som tilsettes må delta på en ukes opplæring i Oslo i forbindelse med tiltredelse i stillingen
 • Den som tilsettes må ha mulighet til å kunne arbeide svært fleksibelt, og inngå i en turnus som gir tilgjengelighet 24 timer i døgnet, 7 dager i uka for familiene. Tilgjengeligheten er regulert gjennom egen avtale for MST-terapeuter
 • Den som tilsettes må ha førerkort for bil og kunne disponere egen bil i tjenesten
 • Stillingen er for tiden lagt til Agder behandling ungdom
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden
 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en.
 • Bufetat er en IA (inkluderende arbeidsliv) -virksomhet
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25

Kontaktperson for stillingen

Avdelingsleder MST Vest-Ager, Kari Berg, tlf. 466 17 854

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju eller legges ved elektronisk.

Lenke til annonsen

 

Arbeidssted
Barne- ungdoms- og familieetaten (Bufetat) region sør, kontorplass i Kristiansand
Søknadsfrist
28. januar 2019