Du er her

Meninger

Debatt
Publisert
3. mai 2018

Psykoanalysen mangler i debatten om vitenskapsteori.

Debatt
Publisert
3. mai 2018

Vi har en plikt til å forsvare #metoo-ofrene.

Debatt
Publisert
3. mai 2018

Den offentlige debatten knyttet til ME røper noe om vårt forhold til fysisk og psykisk sykdom.

Debatt
Publisert
3. mai 2018

Kjernen i ELTE-saken er hvorvidt studentene er kvalifiserte for lisens. Studentene mener de er det, godkjenningsmyndighetene og klageorganet for godkjenninger sier de ikke er det.

Psykologer og psykisk helse
Publisert
3. mai 2018
Debatt
Publisert
3. mai 2018

I beste fall kan den typiske ansettelsesprosedyren i psykisk helsevern omtales som tilfeldig og subjektiv. I verste fall fremstår mangelen på stillingsanalyser i kombinasjon med ustrukturerte jobbintervju som direkte diskriminerende

Debatt
Publisert
3. mai 2018

Psykologer er i en maktposisjon der de styrer behandlingen i kraft av sin profesjonskompetanse. Hvordan kvalitetssikre psykologer, slik at ingen trenger å oppleve det jeg gjorde?

Debatt
Publisert
5. april 2018

Å skaffe psykolog kan være en omfattende og intrikat prosess. Veien til god hjelp må effektiviseres.

Debatt
Publisert
5. april 2018
Debatt
Publisert
5. april 2018

Yngre psykologers utvalg etterlyser faglig begrunnelse for innskrenkingen av bruk av videokonferanse i veiledning.

Sider