Du er her

Meninger

Sakkyndighet
Publisert
3. august 2020

Mangel på utdanning og kompetanse i rettspsykologi svekker rettssikkerheten. Løsningen er felles undervisningsstandarder og samarbeid med aktører som statsadvokatembetene.

Samtidige vansker
Publisert
3. august 2020

Ansvaret for å kartlegge psykiske helsevansker hos barn og unge med fysiske og mentale funksjonsnedsettelser bør overføres til Habiliteringstjenesten for barn og unge.

Skammens funksjon
Publisert
3. august 2020

Så lenge vi tviholder på positive oppfatninger av skammens funksjoner, har vi et problematisk forhold til den.

Diagnostisering
Publisert
1. juli 2020

Vi psykologer må se på oss selv med kritisk blikk når vi bruker makt. Og bruk av diagnoser er et maktmiddel.

Debatt
Publisert
1. juli 2020

Det vekker mye motstand i gode hjelpere å bli konfrontert med at man er del av et system som forskjellsbehandler. Kraften i ubehaget kan imidlertid omsettes til konstruktiv handling.

Debatt
Publisert
1. juli 2020

Psykologforeningen skal jobbe for at flere med mangfoldig bakgrunn skal påta seg verv, og se på hvordan helsetjenester kan bli mer kultursensitive.

Kronikk
Publisert
1. juli 2020

Mangel på flerkulturell kompetanse hos psykologer slår inn i psykologiske utredninger og gjør at flerkulturelle risikerer lavere kvalitet i tjenestene.

Debatt
Publisert
24. juni 2020

Kanskje kan overgangen til et nytt terapeutisk medium gjøre oss mer ydmyke og bevisste på oss selv og legge til rette for en mer likestilt og utforskende terapeutisk dialog.

Debatt
Publisert
11. juni 2020

Som psykolog med en annen hudfarge enn hvit har jeg ved flere anledninger fått rasistiske kommentarer fra klienter. Det som har overrasket mest, er holdningene til kolleger.

Victoria Tran Huynh
Selvmordsforebygging
Publisert
2. juni 2020

Det er fullt mulig å både vurdere selvmordsfare og være empatisk interessert i pasientens historie.