Du er her

Meninger

Kommentar
Publisert
1. april 2005
Kommentar
Publisert
1. mars 2005
Debatt
Publisert
1. mars 2005
Debatt
Publisert
1. mars 2005
Debatt
Publisert
1. mars 2005
Kommentar
Publisert
1. mars 2005
Debatt
Publisert
1. mars 2005
Debatt
Publisert
1. mars 2005
Kommentar
Publisert
1. februar 2005
Debatt
Publisert
1. februar 2005

Evidenskravet i psykoterapi er en nødvendig følge av det etisk-relasjonelle forholdet mellom terapeut og pasient. Klinisk meningsfullhet er ikke et tilstrekkelig kriterium for å vurdere gyldigheten av en behandlingsmodell.

Sider