Du er her

Meninger

Debatt
Publisert
6. mars 2018

Helse Sør-Øst har en arbeidsgruppe som utarbeider en plan for organisering av avtalespesialistene. Hva med å evaluere dagens clustermodell først? Og kanskje etterspørre tanker og erfaringer fra oss som jobber i feltet?

Debatt
Publisert
6. mars 2018
Debatt
Publisert
6. mars 2018

Som psykolog trodde jeg ikke på ME-pasientenes fortellinger. Så rammet sykdommen meg.

Debatt
Publisert
6. mars 2018

Psykologtidsskriftet har gitt daglig leder i Aspit Dag Helge Haslekås anledning til å svare på innlegget ovenfor.

Debatt
Publisert
6. mars 2018

Når Psykbase overtas av fylkesmannens kontor ved pensjonering eller død, kan det oppstå situasjoner der personvernet svikter.

Debatt
Publisert
6. mars 2018

Helsedirektoratet har foreløpig ikke svart på Psykologtidsskriftets henvendelser. Alle landets fylkesmenn er kontaktet. Fylkeslege Jan Petter Odden hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus svarer:

Debatt
Publisert
6. mars 2018

I Haugalandet-saken er fokuset på BUP etter min vurdering en avsporing.

Debatt
Publisert
6. mars 2018

Psykologtidsskriftet har gitt psykolog og førsteamanuensis ved Politihøgskolen Ellen Wessel anledning til å kommentere deler av innlegget ovenfor. Her er Wessels svar:

Debatt
Publisert
6. mars 2018

Psykologer bør være der de gjør størst nytte for seg. Ofte er det i terapirommet, noen ganger helt andre steder.

Debatt
Publisert
6. mars 2018

La oss få tilbake et seriøst tidsskrift som ivaretar medlemmenes interesser.

Sider