Du er her

Meninger

Presidentkampen
Publisert
9. oktober 2019

Fagforeningsarbeid er ikke et valg, det er en nødvendighet.

Presidentkampen
Publisert
8. oktober 2019

Heidi Tessand sier at hun ikke kan stille seg bak Håkon Skard sitt veivalg. I en bred medlemsforening trenger vi ulikheter representert i ledelsen. Landsmøtet bør derfor velge Håkon Skard som president.

Atferdsanalyse
Publisert
7. oktober 2019

Børge Holdens kommentar bekrefter vår beskrivelse av atferdsanalysens svekkete posisjon blant kliniske psykologer, mens Jan Smedslunds annerkjennelse av vår kliniske visdom får en bismak når vårt innlegg mest anvendes for å utdype deler av psykologikken.

Debatt om psykologtittelen
Publisert
3. oktober 2019

Ingen er tjent med at hvem som helst uten kvalifiserende utdanning kan sette opp forretning og markedsføre tjenester ved å bruke psykologtittel pluss et diffust prefiks.

Debatt om psykologtittelen
Publisert
2. oktober 2019

Helsedirektoratet forstår ikke konsekvensene av å åpne opp for «bindestrekspsykologer».

Debatt
Publisert
1. oktober 2019

Vi må innføre krav til direkte pasientkontakt for å kunne opprettholde formell spesialistkompetanse. 

Debatt
Publisert
1. oktober 2019

Den kliniske psykologien kan nok ha en rolle å spille i klimaomstillingen. Men faget miljøpsykologi vil ha langt flere svar.

Debatt
Publisert
1. oktober 2019

PPT er en viktig psykologarbeidsplass og en forebygger i første rekke. Det bør reflekteres i Psykologforeningens arbeid og være på landsmøtets dagsorden.

Psykisk helsevern
Publisert
1. oktober 2019

Det er spesialisthelsetjenesten som bør lære av førstelinjen å drive effektive psykiske helsetjenester, ikke omvendt.

Leder
Publisert
1. oktober 2019

Sider