Du er her

Meninger

Debatt
Publisert
5. februar 2018

Er det greit for psykologer å sette diagnostiske merkelapper på folk vi ikke liker, uten engang å ha møtt dem? Dette er tvilsom praksis ut ifra et fagetisk ståsted. Problemet synes å være at mangel på etiske refleksjoner i psykologstanden gjør at fjerndiagnostisering fortsatt forekommer.

Debatt
Publisert
5. februar 2018

Symptomfokuset i psykisk helsevern gjør at barn og unge ikke blir sett og forstått på det som er viktigst for dem.

Debatt
Publisert
5. februar 2018

Psykologtidsskriftet går i baret når pasientenes subjektive erfaringer formidles som om de er en kilde til kunnskap om underliggende årsaksmekanismer.

Debatt
Publisert
5. februar 2018

I dag er det kun «Register for eksepsjonelle sykdomsforløp» som registrerer fortellingene om pasienter som blir friske av ME. Der oppbevares de i løyndom, uten innvirkning på praksis.

Prestesaken behandlet i PFU:
Publisert
5. februar 2018

PFU konkluderte på sitt desembermøte med at Psykologtidsskriftet har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.1 i Vær Varsom-plakaten. Bruddet gjelder dokumentaren «Det store sviket», også kalt Prestesaken, publisert i februartugaven i 2017.

Pakkeforløp og psykisk helse
Publisert
5. februar 2018
Kommentar
Publisert
5. februar 2018

Psykologprofesjonen tar stadig større steg vekk fra sitt kjerneområde. Er det fornuftig?

Debatt
Publisert
5. februar 2018

Målet om kontroll over ikke bare livet, men også døden, reiser biologiske, psykologiske, medisinske og eksistensielle spørsmål.

Debatt
Publisert
5. februar 2018

Jeg er usikker på om Psykologtidsskriftets dekning av sakkyndighetsfeltet bidrar til at samfunnet får et riktig bilde av hvordan dette arbeidet foregår.

Debatt
Publisert
5. februar 2018

Sider