Du er her

Ledige avtale­hjemler i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF
  • 50% avtalehjemmel i klinisk voksenpsykologi med samtidig ansettelse 50% ved Sykehuset Innlandet HF lokalisert til Lillehammer eller Gjøvik
     
  • To ledige 50% avtalehjemler i klinisk voksenpsykologi med samtidig ansettelse 50% ved Sykehuset Innlandet HF lokalisert til Hamar
     
  • Ledig 100 % avtalehjemmel i klinisk voksenpsykologi lokalisert til Follo
     

Nærmere opplysninger:

Spesialrådgiver Kari Iren Austad Borge, enhet for psykiskhelsevern og rusbehandling, Helse Sør-Øst RHF, e-post kari.iren.austad.borge@helse-sorost.no

Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: helse-sorost.no/ledigstilling
 

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets september-utgave som utkommer 2. september 2019

 

Søknadsfrist
23. september 2019