Du er her

Ledige avtalehjemler

Helse Sør-Øst RHF - Lokalisert til Tønsberg, Skien/Porsgrunn og bydel Gamle Oslo
  • 100 % avtalehjemmel i klinisk voksenpsykologi lokalisert til Tønsberg, Vestfold
  • To ledige 100 % avtalehjemler i klinisk psykologi lokalisert til Skien/Porsgrunn
  • 100 % avtalehjemmel i klinisk voksenpsykologi lokalisert til bydel Gamle Oslo 

 

Nærmere opplysninger:

Spesialrådgiver Kari Iren Austad Borge, tlf. 02411 / e-post Kari.Iren.Austad.Borge@helse-sorost.no

Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: helse-sorost.no/ledigstilling 

 

Lenke til full annonsetekst på ledig avtalehjemmel i klinisk voksenpsykologi lokalisert til Tønsberg, Vestfold

Annonsen er fra Tidsskriftets April-utgave som utkommer 1. april .2019

Søknadsfrist
22. april 2019