Du er her

Leder

Leder
Publisert
1. september 2019
Leder
Publisert
1. august 2019

Solidaritet utgjør vår sosiale vev gjennom livet, på tvers av generasjoner, mellom arbeidsgiver og arbeidstager, mellom myndighetene og befolkningen, mellom nasjoner. Og denne sosiale veven er helt avgjørende for vår psykiske helse.

Folkehelse
Publisert
1. juli 2019

Regjeringen ønsker å hjemle psykologkompetansen også i folkehelseloven. 

Leder
Publisert
1. juni 2019

Jevnlig hører vi fra behandlere om tidspresset i psykisk helsevern. Det er derfor langt fra gitt at man kan sette seg ned og gi rom for at den enkelte skal komme til orde, ja, finne ordene.

Leder
Publisert
2. mai 2019

Man blir fort mettet på antall gode intensjoner som har funnet veien inn i folkehelsemeldingen "Gode liv i eit trygt samfunn".

Leder
Publisert
1. april 2019
Psykologi, profesjonsutvikling og politikk
Publisert
1. mars 2019
Tvang i psykisk helsevern
Publisert
1. februar 2019
Prioriteringer i kommune og psykisk helsevern
Publisert
1. januar 2019
Psykologi, profesjon og utviklingstrekk
Publisert
2. desember 2018

Sider