Du er her

Leder

Betanien sykehus - Betanien allmennpsykiatrisk poliklinikk (VOP)

Betanien sykehus

Stiftelsen Betanien Bergen er en selvstendig og selveiende stiftelse, opprettet av Metodistkirken i Norge. Stiftelsen Betanien Bergen eier og driver Betanien barnehage, Betanien rehabilitering og sykehjem og Betanien sykehus. Alle virksomhetene er lokalisert til Fyllingsdalen i Bergen. Alle ansatte må være lojale mot Stiftelsens verdigrunnlag.

www.betaniensykehus.no

Kort om oss

Betanien sykehus har driftsavtale med Helse Vest RHF. Betanien sykehus består av distriktpsykiatrisk senter (DPS), barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk BUP, dagkirurgisk senter og røntgen- og laboratoriesenter. 

Betanien sykehus er en del av Stiftelsen Betanien Bergen som er en selvstendig og selveiende stiftelse, opprettet av Metodistkirken i Norge.

Betanien DPS har bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg som sitt opptaksområde, med ca. 55 000 innbyggere over 18 år.

Fra 01.01.2020 vil Betanien sykehus være skilt ut som eget AS under Stiftelsen Betanien Bergen. Ny leder for VOP vil sitte i ledergruppe enhet psykisk helsevern sammen med ledere for BUP, FACT-team/psykosepoliklinikk, allmennpsykiatrisk døgnavdeling og psykose døgnavdeling.


Arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse av VOP, herunder ivaretagelse av fag-, økonomi-, personalansvar
 • Utviklings- og forbedringsarbeid for å utvikle tjenestetilbudet
 • Styrke intern samhandling, herunder skape godt samarbeid med ansatte, tillitsvalgte og verneombud
 • Videreutvikle nettverk og styrke samarbeidet med eksterne samarbeidsparter og offentlige myndigheter
 • Styrke og utvikle medarbeiderne gjennom målrettet og systematisk kompetanseutvikling
 • Styrke HMS-  og nærværsarbeidet
 • Implementering og oppfølging av ulike administrative systemer
 • God kjennskap til, og erfaring med å vurdere pasienter i forhold til psykisk helsevernlov


Kvalifikasjoner

 • Lege-, psykologspesialist eller annen helsefaglig bakgrunn med ledererfaring
 • Gode samarbeidsevner, løsningsorientert og god beslutningstaker
 • God på relasjons- og nettverksbygging, internt og eksternt
 • Erfaring fra prosjektarbeid er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr

Godt arbeidsmiljø og solid fagmiljø. Stillingsbrøk 100 %. Gode pensjonsordninger i KLP og lønn etter avtale. Betanien sykehus har en aktiv personalpolitikk i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Vi har bedriftsidrettslag. Vi legger til rette for videreutvikling og økt kompetanse. Dersom aktuelt kan vi tilrettelegge for inntil 20 % klinisk stilling.


Dokumentasjon

Attester, vitnemål og lignende tas med til et eventuelt intervju.


Tiltredelse: Snarest


Kontaktpersoner: Kst. VOP leder Gunhild Sandvik Handgård, tlf. 958 37 624 og sykehusdirektør Eli Birkhaug, tlf. 911 58 763.

 

Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
15. oktober 2019