Du er her

Koordinator/psykologspesialist "helse og arbeid"

Sykehuset Østfold HF - DPS Fredrikstad

Sykehuset Østfold er rangert som ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere utgjør et sterkt og engasjert fagmiljø. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold holder hus i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her.

100 % fast stilling som koordinator/psykologspesialist ved “Helse og arbeid”

Sykehuset Østfold har siden 2018 hatt behandlingstilbudet “helse og arbeid”. Tilbudet er lokalbasert ved poliklinikkene i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Edwin Ruud og har totalt 4 psykologspesialister, 9 psykologer, 4 med høyskoleutdannelse og 2 merkantilt ansatte.

Helse og arbeid tilbyr arbeidsrettet poliklinisk utredning og behandling og er i hovedsak rettet mot pasienter som er sykemeldt eller i fare for å falle ut av arbeidslivet på grunn av mild/moderat angst/depresjon. Overordnet målsetning er bedret helse og økt arbeidsfunksjon. 

Stillingen ligger i stab til avdelingssjef DPS Fredrikstad, men dekker alle tilbudets fire lokasjoner, så villighet til reising samt sertifikat og tilgang til egen bil er en forutsetning. Det er estimert at stillingen kan gi rom for 20 % klinisk arbeid dersom dette er ønskelig. 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.    

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. 


Arbeidsoppgaver 

Koordinators arbeidsoppgaver

 • Vurdering av søknader og inntak av pasienter til Helse og arbeid, med god merkantil støtte. Pasienten skal rettighetsvurderes og inn i pakkeforløp
 • Veiledning av  ansatte med særlig fokus på tilbudets hensikt og målsetting
 • Kontaktperson for fastleger, NAV og andre eksterne/interne samarbeidspartnere
 • Bidra i utarbeidelse og vedlikehold av dokumentasjon/maler, rutiner og prosedyrer
 • Bidra til implementere adekvate målinstrumenter (Checkware er på trappene)
 • Samarbeid med seksjonslederne ved respektive poliklinikker som har personalansvar for ansatte i Helse og arbeid


Kvalifikasjoner 

 • Spesialist i psykologi
 • Erfaring med og villighet til veiledning
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Erfaring med målgruppen er ønskelig
 • Personlig egnethet til oppgaven vil tillegges stor betydning  


Personlige egenskaper 

Vi ønsker en medarbeider som 

 • har evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • kan samarbeide godt i tverrfaglig team og ønske faglige diskusjoner og refleksjoner velkommen
 • representerer arbeidsplassen og tilbudet godt overfor eksterne samarbeidspartnere
 • som er initiativrik og ser muligheter for endring og forbedring 


Vi tilbyr 


Kontaktinformasjon: Kari Gjelstad, avdelingssjef, tlf. 918 76 943.

 

Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
22. januar 2021