Du er her

Kommunepsykolog/psykologspesialist for barn og unge - Karmøy kommune

Karmøy kommune

Karmøy kommune ligger i Nord-Rogaland og er regionens største kommune med mer enn 42000 innbyggere. Hos oss finner du et godt bo- og oppvekstmiljø og et rikt kultur- og fritidstilbud. Vi legger vekt på å yte god service og høy kvalitet på alle våre tjenester.  

I kommunen er det ca 3200 ansatte i hel- og deltidsstillinger og  kvalitet, respekt og ansvar er verdiene som  ligger til grunn for vår organisasjon.  

Karmøy kommune - kommunen som vil at du skal lykkes

Kommunepsykolog/psykologspesialist for barn og unge 
 
Beskrivelse av arbeidsplass 
Vi har for tiden en ledig stilling  som psykolog/psykologspesialist rettet mot barn og unge i Karmøy kommune. Stillingen er organisert innen helsestasjons - og skolehelsetjenesten og er direkte underlagt virksomhetsleder for tjenesten. Det  jobbes med å lokalisere psykologene som er ansatt i Karmøy kommune på en måte som gjør at en kan bygge et godt faglig miljø. Psykologen skal ha en tett dialog med ledergruppen i tjenesten for å ivareta arbeidsmiljø, og gode muligheter for å delta i psykolognettverk i kommunen for å ivareta fagmiljø. Den som tilsettes må påregne og jobbe tett med PPT og rus - og psykiatritjenesten, i tillegg til kolleger i helsestasjonstjenesten. Den som tilsettes vil ha sitt
kontorlandskap sammen med PP-tjenesten.

Ansvarsområde 
Psykologstillingen deles i tre ulike områder med klinisk arbeid, systemarbeid og veiledningsarbeid.
Klinisk arbeid er i hovedsak på helsestasjon for ungdom og individrettet forebyggende psykisk helsearbeid.
Kommunen har to helsestasjoner for ungdom; en på Norheim og en på Åkra. Helsestasjon for ungdom (HFU) er et gratis tilbud for ungdom mellom 13 og 20 år.
Arbeid på systemnivå, herunder å organisere og planlegge ulike kurs - og gruppetilbud, og være bidragsyter inn mot ulike prosjekter.
Veiledning vil være vekselsvis mellom prosess- og saksveiledning. Det stilles store krav til den ansattes evne til å strukturere sin arbeidsdag og sine arbeidsoppgaver.


Arbeidsoppgaver 
Denne stillingen vil være lokalisert i Kopervik, og en vil samarbeide tett med ledergruppen i virksomheten, helsesykepleiere, PPT og ROP.  En vil være en del av et HFU- team, bestående av leger, helsesykepleiere og psykolog. En vil også være med i ulike arbeidsgrupper rettet mot psykisk helse for barn og unge i kommunen, og også interkommunalt.
Som psykolog hos oss vil du kunne få mange varierte arbeidsoppgaver.

For oss er det viktig å gi barn og unge i Karmøy kommune et godt tilbud. Vi ønsker derfor å legge til rette for gode arbeidsvilkår og faglig utvikling.
 • Vi har fokus på kompetanseheving og tilbyr opplæring og kurs i relevante faglige tilnærminger. Vi legger også til rette for spesialiseringsløp.
 • Vi har økt fokus på tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne aktører som jobber med ungdom

Kvalifikasjoner
 • Off. godkjent psykolog/psykologspesialist
 • Relevant erfaring
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt
 • Annet: Må disponere egen bil i tjenesten

Personlige egenskaper 
Vi vektlegger at vårt personale har evne til:
 • samarbeid, fleksibilitet, kreativitet og serviceinnstilling
 • å jobbe målrettet og resultatorientert
 • å gi og ta imot veiledning
 • å arbeide selvstendig og strukturert

Vi kan tilby
 • faglige utfordringer i et positivt arbeidsmiljø
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • generelle lønnsplasseringer i henhold til Hovedtariffavtalen
Slik søker du
Karmøy kommune mottar bare elektroniske søknader, se under avsnittet Søk til høyre. Ta kontakt med servicetorget på rådhuset eller NAV dersom du trenger hjelp til å søke elektronisk.

Vi minner om at e-poster sendt fra personer som ikke ligger i dine kontakter kan sorteres til søppelpostfilteret ditt. Vi oppfordrer derfor til at du sjekker dette i perioden etter du har sendt en jobbsøknad.

Utlyst dato 08.01.2021 Vårref 6252-TSK01

Kontaktpersoner: 
Tore Skeie, virksomhetsleder, tlf. 52 81 15 07, mobil 917 78 764, e-post tsk01@karmoy.kommune.no
Aslaug Irene Alendal Skjold, avdelingssjef helse- og omsorg, tlf. 52 85 73 56, mobil 971 79 858, e-post aslaug.irene.skjold@karmoy.no
Signe-Lill D. Hinderaker, helsesykepleier/familieveileder, mobil 412 61 235, e-post slh@karmoy.kommune.no
 
 
Søknadsfrist
5. februar 2021