Du er her

Kommune­psykolog / psykolog­spesialist - to stillinger

Vefsn kommune

Vefsn kommune har 13 500 innbyggere hvorav ca 10.000 bor i Mosjøen. Byen er et trivelig service- og industrisenter på Helgeland med gode kommunikasjoner gjennom flyplass, jernbane og E6. Stedet og kommunen har et variert arbeidsmarked og et bredt utdanningstilbud innenfor videregående skoler. Kommunen har for øvrig et omfattende og spennende kulturtilbud, og byr ellers på ulike fritids- og rekreasjonsmuligheter i storslagen og variert natur. Vefsn kommune søker hele tiden å drive utviklings- og forbedringsarbeid.

Vefsn kommune har to ledige stillinger som psykolog. Stillingene inngår i et nytt og spennende interkommunalt samarbeid hvor arbeidsoppgavene er knyttet til fire nærliggende kommuner på Helgeland. Vefsn kommune er vertskommune, med ansettelse i Helsetjenesten og felles kontorsted ved avd. for Psykisk helse.

Utforming av stillingen vil være i hht. Helsedirektoratets mål for ordningen, samt veiledere for øvrig i kommunehelsetjenesten.

Oppgavene i kommunene rettes inn mot:

  • System- og samfunnsrettet arbeid
  • Veiledning og fagstøtte til personell/tjenester i kommunene
  • Helsefremmende og forebyggende tiltak
  • Lavterskel behandlings- og oppfølgingstilbud

Les mer om kommunepsykologenes spennende arbeidsoppgaver på:
https://www.napha.no/hefte_psykolog_kommune/

For nærmere informasjon om stillingene kontakt leder Lill Inger Reinfjell, e-post lill-inger.reinfjell@vefsn.kommune.no eller Kommunalsjef John-Arvid Heggen, tlf. 909 47 926 /
75 10 10 28 eller e-post john.arvid.heggen@vefsn.kommune.no


Fullstendig annonse, se: www.vefsn.kommune.no

 Annonsen er fra Psykologtidsskriftets september-utgave som utkommer 2. september 2019

 

Søknadsfrist
15. september 2019