Du er her

Kommune­psykolog i Nordre Land kommune

Nordre Land kommune

Tjenesteområde Velferd består av driftsenhetene Nordre Land læringssenter, NAV Nordre Land, Psykisk helse- og rustjenesten. PP-tjenesten og Helsesykepleiertjenesten.  Nordre Land læringssenter tilbyr undervisning for innvandrere, og gir råd og spesialundervisning til andre voksne med utdanningsbehov. Læringssenteret jobber også med bosetting og kvalifisering av flyktninger.  NAV Nordre Land består av en statlig og en kommunal del. De kommunalt ansatte jobber med sosiale tjenester.  Avdelingen for psykisk helse- og rustjeneste har for tiden åtte ansatte som gir tilbud om individuell oppfølging av ulike slag til mennesker med psykiske problemer og de som er i krise og vanskelige livssituasjoner.  Pedagogisk-psykologisk tjeneste har tre PP-rådgivere som jobber for å sikre det enkelet barns rett til tilpasset opplæring og spesialundervisning. PP-tjenesten har også egen logoped.  Helsesykepleiertjenesten består av 6 helsesykepleiere og en jordmor. Helsesykepleierne har base på Dokka helsestasjon i utkanten av Dokka sentrum, men tilbyr også tjenester på grunnskolene i Nordre Land. 

Er du psykolog? Har du lyst til å bidra til bedre tverrfaglig innsats i vår kommune?

I 2019 har Nordre Land kommune innført modellen BTI (Bedre tverrfaglig innsats) for barn, unge og familier. Vi er også valgt ut som en av fire kommuner i Innlandet til regjeringens pilotprosjekt for programfinansiering 0-24 år, rettet mot utsatte barn og unge og deres familier.

Samtidig har vi vedtatt ny, spennende organisering fra 1. januar 2020, der de nye områdene vil være «Tjenesteutvikling 0 -24, Tjenesteutvikling 24+, Samfunnsutvikling og Organisasjonsutvikling».

Vi er en kommune som setter oss «hårete» mål, og som er opptatt av å bygge struktur, kultur og kompetanse i organisasjonen. I det videre utviklingsarbeidet er vi opptatt av å se muligheter og legge til rette for at tjenestene vi yter skal være riktige, og komme til rett tid.

Kommunepsykologen vil bli en sentral brikke i avdeling for Tjenesteutvikling og en bidragsyter inn i utviklingsarbeidet kommunen er i gang med.

Fakta om stillingen:

Det er ledig en fast 100% stilling som kommunepsykolog. Stillingen er for tiden organisatorisk plassert under Tjenesteutvikling 0-24 år.

Arbeidsoppgaver:

Nordre Land kommune har vedtatt å ta i bruk BTI (bedre tverrfaglig innsats) som samhandlingsverktøy. BTI og en nyutviklet samhandlingsmodell skal legge grunnlaget for å nå målet om å gi rett hjelp til rett tid. Som del av modellen oppretter vi et kompetanseteam for barn, unge og deres familier. Kommunepsykologen vil være en viktig del av dette teamet.
Stillingen integreres i det tverrfaglige arbeidet rundt barn og unge, og det vil være en kombinasjon av system- og individrettet arbeid hvor du i stor grad kan påvirke og forme stillingen.

Det er en målsetting at du kan tilføre kompetanse og kunnskap, gi faglig støtte og veiledning både til fagpersoner og ulike avdelinger i kommunen.

Stillingen vil ha arbeidsoppgaver som inneholder systemarbeid, forebyggende arbeid, veiledning, tverrfaglig samarbeid, lavterskelbehandling og oppfølging. Fordelingen av innsatsen mellom disse områdene vil avtales nærmere i dialog mellom deg og arbeidsgiver. 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent psykolog
 • Klinisk erfaring og erfaring fra kommunal praksis er en fordel
 • Gjerne erfaring fra arbeid med barn og unge
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlig egnethet vektlegges, herunder selvstendighet, fleksibilitet og gode samarbeidsevner.

Søkere må ha førerkort klasse B.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Tilrettelegging for spesialistutdanning etter avtale
 • Et tverrfaglig miljø i utvikling, hvor samhandling tillegges stor vekt
 • Hjelp til å skaffe bolig

For stillingene gjelder:

 • Vitnemål og attester skal ikke oversendes, men medbringes ved evt. intervju
 • Tilsettingsvilkår i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler
 • Politiattest uten bemerkninger må fremlegges før tiltredelse.

Kontakt:

Berit Dokkebakke Navrud, tlf: 990 14 084

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig.  Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn.
 

Lenke til annonse
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
30. september 2019