Du er her

Kommunepsykolog

Sula kommune – Heimetenesta

Stillinga inngår i psykisk helseteam for vaksne som ligg under heimetenestene.
Stillingsbrøk: 100 % heltid, fast

Kommunen ønskjer å gi eit godt og heilskapleg tilbod til personar/familiar som slit eller som står i fare for å utvikle helseproblem. Kommunepsykologen vil ha ei viktig rolle i å vidareutvikle tenestene gjennom klinisk arbeid, rettleiing og fagstøttefor tilsette, samt deltaking i planarbeid og utviklingsarbeid.

Kommunepsykologen vil ha eit nært samarbeid med fastlegane samt andre samarbeidspartnera i kommunen.

Kommunen har tilsett psykolog for barn og unge, og kommunepsykologen vil ha eit naturleg samarbeid med denne. Stillinga er pr. d. d. tenkt lokalisert ved Stadnesvegen 9b, der bl.a. heimetenesta ytre og psykologen for barn og unge held til.


Arbeidsoppgåver

 • Helsefremjande og førebyggjande arbeid
 • Klinisk arbeid: individ og grupper
 • Tverrfagleg samarbeid
 • Rettleiing til ulike profesjonsgrupper i kommunen
 • Deltaking i system-, planarbeid og fagutvikling


Kvalifikasjonar

 • Offentleg godkjent psykolog/psykologspesialist
 • Brei klinisk erfaring og god rettleiingskompetanse vil bli vektlagd
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Må ha sertifikat klasse B og disponere bil
 • Politiattest
 • Referanse


Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe sjølvstendig
 • Strukturert
 • Fleksibel og løysingsorientert
 • Tar initiativ og bidrar til fagleg utvikling
 • God kommunikasjonsevne og relasjonskompetanse


Vi tilbyr

 • Løn etter avtale og gjeldande regelverk
 • Ei stabil personalgruppe med gode fagkunnskapar og eit godt fagmiljø
 • Tilsetjing etter avtale


Kontaktinformasjon: Torunn Veddeng, einingsleiar, tlf. 701 99 100, e-post torunn.veddeng@sula.kommune.no

Silje Standal, avdelingsleiar psykisk helse, tlf. 701 99 100, e-post Silje.Johannessen.Standal@sula.kommune.no
Elektronisk søknad via webcruiter.


Lenke til annonsen og søk på stillingen


Annonsen er fra Psykologtidsskriftets mai-utgave som har utgivelse 2. mai 2022

 

Søknadsfrist
22. mai 2022