Du er her

Kasusstudie

Kasusstudie
Publisert
7. mai 2013

Community-psykologi (CP) utformes i tett samspill med rådende samfunnsforhold. Vi presenterer her en komparativ undersøkelse av CP i 38 land fra alle verdensdeler og en undersøkelse av hvordan dagens globaliserte neoliberalisme påvirker det norske velferdssamfunnet og dermed oppgavene for CP.

Kasusstudie
Publisert
7. februar 2012

Hvordan kan vi som psykologer forstå og ha empati for følelser av raseri hos barn? Kan utprøving i det terapeutiske rom gi vekst til nye måter å se seg i relasjon til andre på?

Kasusstudie
Publisert
5. juli 2010

Første del av 1900-tallets Norge var preget av nasjonsbygging og rasetenkning. Ble samiske pasienter behandlet rasistisk i psykiatrien i denne perioden?

Kasusstudie
Publisert
1. april 2008

Psykisk helseteneste er pålagt av styresmakter å byggje opp sterkare forskingskultur og kvalitetssikring. Feltet er utfordra av forskarar som peikar på manglande kunnskap om at og kvifor behandling virkar, og på mangelfulle metodar i behandlingsforsking.

Kasusstudie
Publisert
11. februar 2008

Hva skjer med den terapeutiske alliansen etter et avbrudd i psykoterapi? Hva kjennetegner samhandlingen i etterkant av et slikt avbrudd, og hvordan kan vi forstå den?

Kasusstudie
Publisert
2. oktober 2007

Attachment theory can suggest new meanings for the symptoms of ADHD and, thus, more effective forms of treatment. The aims of this case study were to identify the attachment patterns of a child diagnosed with ADHD and of his mother, and to consider their relevance to ADHD.

Kasusstudie
Publisert
28. februar 2007

Barn med Asperger syndrom profitterer på psykoedukative metoder og tilrettelegging av miljøet, og kan også ha nytte av tilrettelagt individualterapi. Barna trenger hjelp til å kompensere for vanskene med organisering og mental fleksibilitet i dagliglivet.

Kasusstudie
Publisert
10. oktober 2006

Ei ung jente har blitt utsatt for seksuelle overgrep fra far. Hun klandrer mor for det som har skjedd og avviser henne. Hvordan kan terapeuten legge til rette for dialog mellom mor og datter?

Kasusstudie
Publisert
1. august 2006

Individuelle og kjønnsrelaterte forskjeller i sorg kan gi grobunn for konflikter i parforhold. Artikkelen presenterer en terapi der konfliktene i stor grad var knyttet til det traumatiske tapet av et barn.

Kasusstudie
Publisert
1. mai 2006

Personer med både posttraumatisk stresslidelse og rusproblemer har økt risiko for tilbakefall. Behandling av begge problemer samtidig kan være fruktbart.

Sider