Du er her

Intervju

Intervju
Publisert
2. juli 2014

Å ringe til foreldre som hadde mistet barnet sitt var en av de vanskeligste oppgavene Raymond Johansen (Ap) fikk etter terroranslaget. For første gang snakker han offentlig om partiets rolle i krisehåndteringen.

Intervju
Publisert
5. juni 2014

Pårørende omtales som en ressurs når de kan være til hjelp for helsevesenet. Ellers er de hår i suppa.

Intervju
Publisert
5. juni 2014

Når medievirkeligheten av barnevernsfeltet blir fordreid, er det sårbare barn som må ta konsekvensene. Det mener erfarne barnesakkyndige psykologer.

Tidsskriftets beste fagartikkel:
Publisert
5. juni 2014

Audhild Sinnes dumpet borti begrepet frigjøringspsykologi ved en tilfeldighet. Hennes fagartikkel om temaet er kåret til fjorårets beste i Psykologtidsskriftet.

Intervju
Publisert
5. mars 2014

Selvmord kan i visse tilfeller være «autonomi i praksis». Ofte er det så langt unna autonomi det er mulig å komme, mener psykologspesialist Kim Larsen.

Intervju
Publisert
5. mars 2014

Foreningen Retten til en verdig død mener at når legeassistert suicid foregår slik det skal, er det veloverveid og godt drøftet med kompetente fagfolk.

Intervju
Publisert
5. februar 2014

Psykologer i Norge verdsetter ikke kompetansen fra andre land og profesjoner, mener Monica Martinussen. Hun ønsker at Psykologforeningen også inkluderer mastere i psykologi som medlemmer.

Intervju
Publisert
7. januar 2014

En allmennpsykologordning skal få bukt med bruken av medikament og tvang, og talet på unge uføre, lover helseministeren.

Vinnar av Åse Gruda Skards pris 2013
Publisert
4. oktober 2013

Det er ein myte at ein treng samtaler over lengre tid for djup og varig endring, seier Solfrid Raknes. Raude og grøne plastfigurar og ei hjelpande hand på boks er ofte nok.

Slått til riddar for familieperspektivet
Publisert
4. oktober 2013

Namnet Frid er i slekt med ordet fred. I 30 år har Frid Anny Hansen gjort skam på namnet sitt ved å heva lansen mot individualpsykologiens øydande drake.

Sider