Du er her

Intervju

Intervju
Publisert
1. mars 2005

Britt Venner leder en av landets største enheter innen psykisk helsevern. – Jeg er ikke konsulenttypen. Jeg ønsker å utføre ting, og å sette spor, sier hun. – Psykisk helsevern trenger entusiaster som ikke lar seg knekke av kritiske avisoppslag.

Modumseminaret
Publisert
1. desember 2004
Modumseminaret
Publisert
1. desember 2004

Intervju med Leigh McCullough av Jon Vøllestad og Elisabeth Schanche

Intervju
Publisert
1. november 2004

Kirsten Rasmussen og Knut Waterloo intervjuet av Jørgen Sundby

Intervju
Publisert
1. november 2004

– Psykologene må få en større samfunnsmessig betydning, sier Psykologforeningens ledende kvinner An-Magritt Aanonsen og Tove Beate Pedersen. – De må inn i planlegging og forvaltning. Nå vil vi sette inn større krefter for å komme nærmere det målet.

Intervju
Publisert
1. oktober 2004

– Romanen må nå et stillhetens sted, inn til det som ikke kan snakkes om. Språket kan åpne for noe, ved klangen, rytmen og ordvalget, det kan i beste fall føre dit hvor vi ikke lenger analyserer og forklarer, der vi bare er, sier forfatter Hanne Ørstavik. I høst er hun aktuell med Presten, hennes sjuende roman.

Intervju
Publisert
1. oktober 2004

Angst og depresjon kan en gang i tiden ha hatt betydning for menneskets overlevelse og tilpasning. – Personer med depresjon behandler seg selv på en kritisk og negativ måte. De må få hjelp til å finne den varme, støttende stemmen inni seg, sier Paul Gilbert.

Intervju
Publisert
1. oktober 2004

– Barns fortellinger om overgrep kan være knappe eller mangelfulle, men barna finner ikke spontant opp ting. Når deres historier kommer på avveie, skyldes det ofte mang-lende kompetanse hos den voksne som spør.

Intervju
Publisert
1. juli 2004

Debatten om assistert død blusser opp med jevne mellomrom. Skal alvorlig syke mennesker med store lidelser ha rett til å avslutte livet? Psykolog Kari Vigeland mener det. – Retten til selvbestemmelse i denne sammenhengen dreier seg dypest sett om menneskeverd, sier hun.

Intervju
Publisert
1. april 2004

Våren 1999 stoppet alt opp for organisasjonspsykologen Wenche Lien. Hun var utslitt, 43 år gammel. – Det er det beste som kunne hendt meg, sier hun nå. Erfaringene fra denne perioden fødte ideen om å etablere et skreddersydd tilbud til slitne mennesker. Resultatet er «ladestasjonen» Tidens Hus.

Sider