Du er her

Inntrykk

Anmeldt
Publisert
5. desember 2017

En bok for dem som jobber med ROP-pasienter, både med forebygging og i spesialisthelsetjenesten.

Anmeldt
Publisert
5. desember 2017

Når mediene værer skandale, rammes enkeltmennesker.

Klassikeren
Publisert
5. desember 2017

Hvordan gi litt mer faen. Antiselvutvikling for helt vanlige mennesker, av Wigtil og Kalseth (2016)

Fra Arkivet
Publisert
6. november 2017
Anmeldt
Publisert
6. november 2017

Med boken Tvang og tvil. En innsideberetning fra norsk psykiatri har psykiateren og forfatteren Marianne Mjaaland levert sitt bidrag til virkelighetslitteraturen.

Anmeldt
Publisert
6. november 2017

Forfatternes ambisjon er å undersøke profesjonspraksis og kompetanseutvikling fra et humanistisk forskningsperspektiv.

Anmeldt
Publisert
6. november 2017

I en bok om overgrep i kirkelige miljøer bringer forlaget Gyldendal videre nye alvorlige anklager mot en domfelt prest i Glåmdalen.

Klassikeren
Publisert
6. november 2017

Den handler like mye om alle andre som om meg, sa Joe Brainard om boka Jeg husker.

Fra Arkivet
Publisert
5. oktober 2017
Anmeldt
Publisert
5. oktober 2017

Forfatterne mener skolen kan være med og fremme nasjonens fremtidige psykiske helsekapital.

Sider