Du er her

Inntrykk

Anmeldt
Publisert
4. september 2017

Forfatteren ønsker å nå studenter og fagpersoner – men også politikere. Hun lykkes i stor grad.

Anmeldt
Publisert
4. september 2017

Forfatterne står på trygg faglig grunn, men tør å forenkle.

Fra Arkivet
Publisert
4. august 2017
Anmeldt
Publisert
4. august 2017
Skilsmisse
Publisert
4. august 2017

– Skilsmissen er så normalisert at den i liten grad berøres eksplisitt i barnelitteraturen.

Anmeldt
Publisert
4. august 2017

De færreste av oss lærte å snakke med ungdommer om normalpsykologi på studiet. Denne boken hjelper deg til å komme i gang.

Fra Arkivet
Publisert
4. juli 2017
Anmeldt
Publisert
4. juli 2017

Skjønnlitteraturens dypdykk i enkeltskjebner kan fange inn kompleksiteten ved selvmord og vekke vår medfølelse. Men kan skjønnlitteratur også si noe om risiko for selvmord?

Anmeldt
Publisert
4. juli 2017

Jeg hadde ønsket at en bok om praktisk selvmordsforebygging gikk tettere inn på håndverket.

Sider