Du er her

Impulser

Impulser
Publisert
1. mars 2004

I den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet i mediene rundt den såkalte tidsklemma. Psykolog Sissel Gran har gjennom sin spalte i Aftenposten målbåret yrkesaktive kvinners følelse av å være «ung, sliten og lurt». Ideologisk sett, med likestilling og like muligheter for alle, skal det være mulig å få til familieliv, yrkesliv og en givende fritid. Får man det ikke til, skyldes dette mest manglende evne til å strukturere livet på en hensiktsmessig og effektiv måte. Likevel er vi mange som finner det overraskende vanskelig å oppnå god livskvalitet i tidsklemma.