Du er her

Høyskole­lektor i psykologi

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 14.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Om Seksjon for psykologi, pedagogikk og juss, School of Health Sciences

Seksjon for psykologi, pedagogikk og juss består i dag av 20 ansatte, og tilbyr i dag innføringsstudier i spesialpedagogikk og rettsvitenskap samt innførings- og bachelorstudier i psykologi og pedagogikk. Seksjonen er en del av School of Health Sciences, som i dag også inkluderer Seksjon for folkehelse og manuell behandling og Seksjon for trening, ernæring og biomedisin.

Høsten 2019 lanserte vi Bachelor i anvendt psykologi og Årsenhet i psykologi i Oslo, året etter utvidet vi tilbudet til Bergen. Årsenhet i psykologi er allerede lansert på nett og hele bachelorprogrammet utvikles som et nettbasert studium. Vi er derfor på utkikk etter en ny kollega som brenner for psykologi som fag og som har lyst til å jobbe med formidling både i klasserommet og gjennom digitale plattformer. Seksjonen er en attraktiv arbeidsplass med et generøst miljø som virker støttende og prestasjonsfremmende. Seksjonen har et aktivt internasjonalt forskningsmiljø med forskningsprosjekter innen blant annet læring, utvikling og undervisning i kritisk tenkning hos personer med ulike læringsprofiler, og persepsjon, interaktiv teknologi og samspill mellom mennesker og maskiner.<


Om stillingen 

Vi har en 100% prosent ledig stilling som Høyskolelektor innen psykologi ved Seksjon for psykologi, pedagogikk og juss, ved vår campus i Oslo.
Ønsket oppstartsdato er 1. august 2021.  

Arbeidsoppgaver 

 • Planlegge og gjennomføre undervisning, der faget formidles i en norsk og internasjonal kontekst 
 • Veiledning og sensur 
 • Opprettholde dialog og nettverk innen fagområdet
 • Forskning og utviklingsarbeid
  • Utvikling av nettbaserte emner, samt nye og fleksible undervisningsopplegg på campus.
  • Delta i det alminnelige faglige og faglig-administrative arbeidet ved høyskolen


Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og kan undervise på engelsk. 

Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.  
 

Krav til søker: 

 • Ha fullført profesjonsstudium eller mastergrad i psykologi
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis
 • Relevant praktisk erfaring innen positiv psykologi og/eller helsepsykologi
 • Erfaring fra veiledning, undervisning og/eller programledelse på høyskole- og universitetsnivå


Ønskede erfaringer og egenskaper: 

 • Forskningserfaring innenfor positiv psykologi og/eller helsepsykologi
 • Interesse for digitale verktøy og nettbaserte undervisningsformer.


Egenskaper som selvstendighet, evne til å motivere og inspirere, gode samarbeids- og formidlingsevner, samt variert og relevant erfaring vil bli vektlagt.

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse.  

Søker vil bli vurdert i forhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven.  

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for fast tilsetting som Høyskolelektor, kan en søker bli tilsatt for en midlertidig periode på inntil tre år dersom det sakkyndige utvalget finner at vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene innen den tid. Ny sakkyndig vurdering vil bli gjennomført innen utløpet av denne perioden. 

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen. 
 

Søkere må sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk: 

 • Søknadstekst 
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Liste over vitenskapelige arbeider og/eller utviklingsprosjekt
 • Plan for eget forskningsarbeid 
 • Vitnemål og attester med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)


Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en arbeidsprøve og undervisningstime/prøveforelesning innen relevant fagområde. 

Vi tilbyr: 

 • En spennende jobb ved en høyskole i stor utvikling
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.  

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.


Kontaktpersoner:

Hilde Skjerve, prodekan for utdanning, tlf. 922 11 819


Lenke til annonse
Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
30. juni 2021