Du er her

Faglig innspill

Faglig innspill
Publisert
2. januar 2020

Teorien om at overvekt opprettholdes på grunn av psykologiske prosesser og mangel på viljestyrke, mangler empirisk støtte.

Faglig innspill
Publisert
1. november 2019

Fremtiden for faget vårt bestemmes ikke først og fremst av ytterligere ressurstildeling til psykisk helsevern, men av hvordan ressursene benyttes for å skape endringer til det bedre for pasienter og pårørende.

Faglig innspill
Publisert
30. august 2019

Psykologer i spesialisthelsetjenesten står i fare for å ende opp som kvasipsykiatere som omfavner den medisinske modellen, eller som saksbehandlere som ikke driver behandling, men selekterer hvilke pasienter som skal få behandling eller ikke.

Faglig innspill
Publisert
1. mars 2019

Det foreligger i dag ingen standardiserte retningslinjer for hvordan judisiell døgnobservasjon skal foregå.

Faglig innspill
Publisert
1. september 2008
Faglig innspill
Publisert
1. september 2008