Du er her

Fagartikkel

Fagartikkel
Publisert
1. november 2008
Fagartikkel
Publisert
1. april 2005

Den «menneskelige faktoren» blir viktigere jo lengre austronautene befinner seg i verdensrommet og jo fjernere mål som skal nås. En reise til planeten Mars vil kanskje ta tre år. Psykologisk kunnskap kan få en avgjørende betydning.

Fagartikkel
Publisert
1. november 2004

Pasientens barn blir ikke ivaretatt innen psykisk helsevern for voksne. Foreldrene ønsker at behandlerne snakker med dem om barna. De etiske prinsippene bør anvendes ut fra et utvidet klientbegrep, som også inkluderer klientens barn.

Sider