Du er her

Fagansvarlig/psykolog

Hvaler kommune - Tjenesteområde Friskliv, læring og mestring

Hvaler er en øykommune sørøst i Viken fylke. Vi har Sverige som nærmeste nabo i øst, og har fastlandsforbindelse via Fredrikstad kommune i nord. Oslo er ca 1,5 time unna. Hvaler består av 833 øyer, holmer og skjær, har ca. 4.700 innbyggere og flere tusen hytter og fritidsboliger. Hvaler kommunes målsetning er å levere innovative og bærekraftige tjenester i trygge rammer, med et spesielt fokus på barnefamilier og næringsutvikling.

Hvalersamfunnets utvikling bygger på vår unike plassering, vårt hav og vår natur. Alle medarbeidere i Hvaler kommune jobber ut fra et felles verdigrunnlag basert på våre verdier åpenhet, profesjonalitet, engasjement og nyskaping: ÅPEN. Vi er en arbeidsgiver som ser på ulikheter og mangfold som en styrke, og oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke.

Friskliv læring og mestring (FLM) ble etablert som tjenesteområde i 2020.

Her organiseres en rekke tjenester for mennesker med behov for bistand i utsatte livssituasjoner. Innenfor tjenesteområdet er det etablert 4 enheter. NAV, Enhet for barn, voksne og familier, Koordinerende enhet og Tilrettelagte tjenester.

I 2021 består FLM av 117 ansatte og 84,4 årsverk. Mobilt team har 13 miljøterapeuter/ miljøarbeidere i ulike stillingsprosenter og ca. 30 støttekontakter.

Mobilt team er organisert i enhet for barn, voksne og familier og ble opprettet fra 01.09.20. Mobilt team består av helse- og omsorgstjenestene praktisk bistand og veiledning, rus- og psykisk helsetjeneste. Mobilt team utfører også tilsynsfører oppdrag og miljøterapeutiske oppdrag for barneverntjenesten. Vedtak om støttekontakttjenester i henhold til Lov om barneverntjenester og helse- og omsorgstjenesteloven er organisert i Mobilt team. Tjenesten er både ambulerende og poliklinisk.

Hvaler kommune søker etter psykolog/ psykologspesialist til 100 % stilling som fagansvarlig i Mobilt team.


Arbeidsoppgaver 

 • Delta i tverrfaglige team.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Planlegging og tilrettelegging av tjenester.
 • Gi faglig veiledning og opplæring til ansatte.
 • Samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjeneste.
 • Sikre god kvalitet på tjenestene gjennom å lede og veilede ansatte.
 • Organisere tjenesten gjennom å opparbeide gode prosedyrer og interkontroll.
 • Bidra til at enheten realiserer kommunens og enhetens visjoner, mål og planer.


Kvalifikasjoner 

 • Gode datakunnskaper.
 • Psykolog med norsk autorisasjon.
 • Det er krav om gyldig politiattest før tilsetting.
 • Relevant erfaring fra offentlig eller privat sektor.
 • Ha god kjennskap til å jobbe med mennesker med forskjellige utfordringer.
 • Førerkort klasse B.


Personlige egenskaper 

 • Du mestrer utfordrende situasjoner over tid.
 • Du har evne til å være løsningsorientert og fleksibel.
 • Du evner å motivere og inspirere brukere og ansatte.
 • Du evner å jobbe målrettet, ansvarsbevisst, strukturert og selvstendig.
 • Du har et godt humør og evne til å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø.
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og evne til å bygge relasjoner.

Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr 

 • En faglig dyktig personalgruppe.
 • Muligheten til å forme gode tjenester og egen arbeidsdag.
 • Hvaler kommune er en IA- kommune med gode ordninger for de ansatte.
 • Godt arbeidsmiljø og en hektisk og spennende arbeidsplass, der ingen dager er like.


Annet
Arbeidet reguleres av gjeldende lov og avtaleverk i kommunal sektor, og medlemskap i KLP pensjonsordning.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Hvaler kommune vil varsle søker som har bedt om unntak fra offentlighet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25).
Det vil komme frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Hvaler kommune ønsker ikke henvendelser fra annonseselgere.


Kontaktinformasjon: Beate Pedersen, enhetsleder, tlf. 69 37 50 54.
 

Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
9. mai 2021