Du er her

Debattert

Norges psykiske helse

 • Depresjon stjeler flere yrkesaktive år enn noen annen sykdom, ifølge Folkehelseinstituttet. Nå etterlyser divisjonsdirektør Arne Holte en plan slik at angst og depresjon fanges opp like enkelt som høyt blodtrykk.
  Aftenposten, 5. oktober
 • Hadde bare arbeidsgiverne skjønt hvor lønnsomt det er for dem å satse på den psykiske helsen hos sine ansatte. Det er det fotballtrenere gjør, hvorfor gjør ikke den alminnelige bedriftsleder det?
  Arne Holte på nettprat Aftenposten.no,6.oktober
 • Når én av tre blir psykisk syk i år, sier det mer om kriteriene for å få karakteristikken psykisk syk enn det gjenspeiler tilstanden i befolkningen.
  Astrid Aksnes på Dagbladet.no, 7. oktober
 • – Angst, depresjon og alkoholmisbruk er de store folkesykdommene i vår del av verden. Opptrappingsplanen var fin, men den var mest rettet mot barn, unge og de alvorlige psykiske sykdommene.
  Stig Søderstrøm til Mentalhelse.no, 8. otober
 • Den moderne opphengtheten i diagnoser og individuell patologi, gjør at vi lett mister kontakten med livet som komplisert og krevende.
  Fanny Duckert til Aftenposten, 10. oktober
 • Helse-Norge må bli strengere: «Mye tyder på at generøs sykemeldingspraksis blant leger kan forverre tilstanden hos personer med psykiske lidelser.» (…) Når helse-vesenet blir strengere, må vi andre – arbeidsgivere, kolleger, venner, familie – bli snillere, mer tolerante.
  Karianne Bjellås Gilje kommenterer Folkehelsas rapport i Dagbladet, 10.oktober
 • Når forskere påpeker at noen psykisk syke blir sykere av sykmelding, og mange ender på uføretrygd uten engang å ha blitt vurdert av spesialist, vitner det om en helsetjeneste for psykisk syke som har mye å hente på å tenke nytt. For det handler om mange mennesker og deres liv.
  Anne Hafstad, Aftenposten, 13. oktober

Energipsykologi

 • Norske psykologer tror de kan banke vekk følelsesmessige problemer. Enkelte bruker såkalt tankefeltterapi på alle sine pasienter. … Psykologene Gunnar Sørbotten og Birger Kristiansen driver Norsk Institutt for Energipsykologi. Begge to driver praksis og har driftsavtaler med kommunen… Siden 2002 har de to dessuten holdt kurs i energipsykologi for til sammen rundt 300 psykologer.
  Forskning.no, 12. oktober
 • • Har noen oversikt over hva den enkelte psykolog praktiserer med utgangspunkt i faglige holdninger og faglige metoder overfor sine pasienter? Eller er en psykolog bare en psykolog, og det må personen som trenger støtte bare godta?
  «Undrer» på Forskning.no, 12. oktober
 • • Arnulf Kolstad, professor i psykologi ved NTNU, mener det ikke skader at psykologer tenker utradisjonelt, og sier at energipsykologi og tankefeltterapi ser ganske harmløst ut.
  Forskning.no, 12. oktober
 • • Fra tid til annen opplever vi eksempler på at psykologer ikke forholder seg til prinsippene i erklæringen om evidensbasert praksis. Dette er svært uheldig (…) Kursene i tankefeltterapi er ikke lenger godkjent som spesialistkurs eller vedlikeholdskurs i Norsk Psykologforening. Dette er fordi vi ikke finner at de svarer til kravene i prinsipperklæringen om evidensbasert praksis. At de har vært godkjent tidligere skyldes en rutinesvikt i vårt system.
  Tor Levin Hofgaard, Psykologforeningen.no, 14. oktober
 • • Fint at de tar bort tankefeltterapi, men jeg lurer på sannhetsgehalten i «kravene i prinsipperklæringen om evidensbasert praksis». Er virkelig annen behandling «evidensbasert»? Er det derfor folk går til psykolog i årevis uten å bli det minste bedre?
  Erik Hansen på Forskning.no, 15. oktober

Meldt

Her ønsker vi korte innspill på SMS eller e-post – for eksempel ris og ros til oss, innspill til nye eller pågående debatter, kommentarer til noe som har stått på trykk andre steder i Tidsskriftet, eller til aktuelle samfunns-spørsmål. Send SMS til 97 70 18 31. E-post redaksjonen@psykologforeningen.no

Engasjert?

Vær med å bidra til utviklingen av norsk psykologi. Tidsskriftet ønsker debatt om alt fra metoder, ideologi, fagetikk, og utdanning, til helsepolitikk, lønns- og fagpolitiske spørsmål og aktuelle samfunnstemaer.

Send ditt bidrag til:

redaksjonen@psykologforeningen.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side

Kommenter denne artikkelen