Du er her

Debatt

Presidentkampen
Publisert
26. august 2019

Skremmebilder gavner ingen. At en fagforening kjemper for medlemmenes interesser er ingen krise.

Debatt
Publisert
23. august 2019

Vi trenger å vite mer om følgene av et klassedelt psykologisk lavterskeltilbud.

Presidentkampen
Publisert
22. august 2019

Så blir de stående, disse tre: interessepolitikk, fagpolitikk og samfunnspolitikk. Men størst blant dem er interessepolitikken? Nei, et slikt retningsvalg ville vært en krise for Psykologforeningen, skriver presidentkandidat Andreas Høstmælingen.

Selvhjelp
Publisert
20. august 2019

Ensomhet er et stort samfunnsproblem. Flere fagpersoner bør bidra til å skape støttende fellesskap i form av selvorganiserte selvhjelpsgrupper.

Rasismeparagrafen
Publisert
8. august 2019

Å beskytte ytringsfriheten, handler ikke om å beskytte retten til å omtale andre mennesker med devaluerende terminologi.

Rasismeparagrafen
Publisert
5. august 2019

Begrepsforvirring og manglende sans for liberale verdier.

Psykisk helsevern
Publisert
5. august 2019

På tide at Psykologforeningen våkner: Landsmøtet bør vedta en politikk for behandlingskvalitet i spesialisthelsetjenesten.

Vitenskapelig publisering
Publisert
5. august 2019

Det er et stigma knyttet til det å være homofil som noen heterofile menn ønsker å unngå.

Folkehelse og livsmestring i skolen
Publisert
2. august 2019

Når psykisk helse blir en del av skolens grunnopplæring, er det en gruppe vi ikke kommer utenom: lærerstanden.

Psykisk helsevern
Publisert
1. august 2019

Statlige tilskudd kan sette fart på rekrutteringen av kommunepsykologer, men kan også legge føringer på fagutøvelsen. Hvilket finansieringssystem som velges, bør derfor diskuteres grundig før vi gir råd til myndighetene.

Sider