Du er her

Debatt

ISTDP
Publisert
1. november 2021

ISTDP er mer et språk enn en metode for meg. Et språk som fører meg til det ubevisste, og som hele tiden er til stede i den terapeutiske samtalen.

Debatt
Publisert
1. november 2021

Når jeg som har studert psykologifaget i fem år, synes det er vanskelig, virker det rimelig å tro at folk flest synes det er enda vanskeligere.

Debatt
Publisert
1. november 2021

Eventyret inneholder moral for den enkelte – men også for samfunnet. Et eventyr kan være lærer og guide.

Debatt
Publisert
1. november 2021

Ny opplæringslov bør gi den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) et tydeligere psykososialt mandat og innføre krav om at det skal være psykologer i tjenesten.

Koronastengte skoler: I løpet av pandemien har det kommet rapporter fra hele landet om at elever i stigende grad strever med å møte opp på skolen, skriver artikkelforfatteren. Her står klasserommet på Bygdøy skole tromme under nedstegningen. Foto: NTB.
MDMA-assistert psykoterapi
Publisert
1. oktober 2021

Dagens kunnskap gir ikke grunnlag for å påstå at MDMA-assistert psykoterapi for PTSD har vesentlig bedre effekt enn eksisterende psykologisk behandling. Til det er dataene for sparsomme.

Debatt
Publisert
1. oktober 2021

BET er ikke løsningen for alle, og vil heller ikke oppleves som en bra behandling for alle som strever. 

Debatt
Publisert
1. oktober 2021

Jeg har gjennomgått BET-behandling, og den var ikke bra for meg. *

Debatt
Publisert
1. oktober 2021

Det er høyrisikosport å hente metaforer fra eventyrenes verden for å beskrive og konkretisere forekomsten eller fordelingen av dyproller i organisasjonen.

Debatt
Publisert
1. oktober 2021

En kunnskapsbasert fagplan må beskrive hvordan ny kompetanse skal inkluderes og implementeres både i institusjoner og kommunale tjenester. 

Debatt
Publisert
1. oktober 2021

Full stopp er ikke et godt svar på kritikken mot faktaundersøkelser. Men vi trenger gode faglige standarder og etisk bevissthet om bruk av verktøyet, som har vist seg svært nyttig på et krevende arbeidsområde.