Du er her

Debatt

Psykisk helsevern
Publisert
2. september 2019

Halvparten av landets kommuner har ikke psykolog. Tiden er inne for handling, ikke drøfting.

Debatt
Publisert
2. september 2019

Manglende medbestemmelse i Psykologforeningen henger sammen med en kaotisk representasjonsstruktur, uklare ansvarsforhold i den politiske ledelsen og mangel på prosesser som sikrer integrering mellom politikkområder.

Presidentkampen
Publisert
2. september 2019

Psykologforeningen trenger en president som har følt situasjonen psykologer og pasienter står i, på kroppen.

Debatt
Publisert
2. september 2019

En prosent av Psykologforeningens medlemmer skal i november stake ut Psykologforeningens kurs. Er du representert?

Debatt
Publisert
2. september 2019

Forståelsen av kjønnsinkongruens bør bevege seg i en ressurs- fremfor patologiorientert retning. 

Presidentkampen
Publisert
2. september 2019

Psykologforeningens kommende president må holde kontakten med sitt terapirom.

Debatt
Publisert
2. september 2019

Vi ser med bekymring på at familieterapi viker plass i psykisk helsevern, og at en individualisert og diagnostisk forståelse av psykiske helsevansker stadig tar mer plass.

Debatt
Publisert
2. september 2019

Vi mister noe av kunnsakapen om individuelle variasjoner når vi presser psykologien inn i den medisinske modellen. 

Debatt
Publisert
2. september 2019

Når statsministeren bruker ordet kvalitetsstandardisering om pakkeforløp, er det standardisering og ikke kvalitet hun snakker om.

Debatt
Publisert
30. august 2019

Det er riktig at atferdsanalyse står svakt blant norske psykologer. Men alt i alt brukes nok atferdsanalyse mer og bredere i dag.

Sider