Du er her

Debatt

Debatt
Publisert
12. desember 2021

Psykologforeningen svekker sitt omdømme når deres egne ansatte ikke får medvirke i omstillingsprosessene i Psykologtidsskriftet.

Direktoratet for høyere utdanning:
Publisert
10. desember 2021

Psykologtidsskriftet er ansett som et vitenskapelig tidsskrift hvor publisering av vitenskapelige artikler gir publiseringspoeng, skriver rådgiver Lena-Cecilie Linge i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.*

Debatt
Publisert
6. desember 2021

I desemberutgaven av Psykologtidsskriftet redegjør sjefredaktøren for omstruktureringen, der to av tre ansatte med journalitskompetanse skal ut for å legge til rette for mer vitenskapelig publisering. Vi har tidligere stilt oss spørrende til det saklige grunnlaget for disse drastiske tiltakene. Sjefredaktørens siste redegjørelse reiser ytterligere tvil.*

Debatt
Publisert
6. desember 2021

Psykologtidsskriftet gjennomgår en endringsprosess, hvor indeksering inngår som ett av flere nødvendige tiltak etter en helhetlig vurdering. Som Berg og Madsen korrekt anfører i sitt innlegg «Sjefredaktøren villeder», skal følgende kriterier for godkjenning av vitenskapelige publiseringskanaler være oppfylte, jf. Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse:*

Debatt
Publisert
1. desember 2021

Det er godt nytt at en ny metode er med i diskusjonen om hvorvidt den er bedre enn det beste vi har av traumespesifikke behandlingsmetoder. 

Debatt
Publisert
1. desember 2021

Kritikken av MDMA-assistert psykoterapi virker overdimensjonert.

Debatt
Publisert
1. desember 2021

Eg håpar vi kan bruke ISTDP-debatten som springbrett til å snakke om usikkerheita vi kjenner på som psykologar, og kva vi gjer med den. 

Person som hopper fra stupebrett
Debatt
Publisert
1. desember 2021

Obligatorisk mekling gir en unik mulighet til å fange opp foreldreadferd som ellers vil gå under radaren i behandlingsapparatet. 

Debatt
Publisert
1. desember 2021

Jeg hadde forventet litt mer ydmykhet fra BET-behandlere når eks-BET-pasienter forteller at behandlingen ikke var bra for dem. 

Debatt
Publisert
1. desember 2021

For at medisinfrie enheter skal gi mening, må man forstå bakgrunnen for behovet.  

Sider