Du er her

Debatt

Debatt
Publisert
4. oktober 2018

Økt byråkratisering i psykisk helsevern har to psykologiske drivere: angst og mistillit.

Debatt
Publisert
4. oktober 2018

Vær nysgjerrig på fastlegene og kommunelegen. Snakk ikke bare om felles klienter med dem, men også om hvordan vi kan utvikle tjenestene i kommunene.

Debatt
Publisert
4. oktober 2018

Helsedirektoratet er enig i at det bør være et TOO-tilbud også til barn og unge

Debatt
Publisert
4. oktober 2018

Psykologtidsskriftets aktueltsak om tverrfaglige tannlegeteam mangler viktige historiske fakta.

Debatt
Publisert
5. september 2018

Lesningen av det første av to temanummer om psykoanalysen var en tankevekker.

Debatt
Publisert
5. september 2018

Det vi med et psykoanalytisk blikk ser hos de radikaliserte, minner oss på at også vi selv er i fare for å bli radikalisert.

Debatt
Publisert
5. september 2018

Fremtidige psykologer i psykisk helsevern har muligheten til å forebygge tvang og mulige menneskerettighetskrenkelser. De må bare velge å ta den.

Debatt
Publisert
5. september 2018

Noen ganger kan små og banale grep gi stor effekt.

Debatt
Publisert
5. september 2018
Debatt
Publisert
3. august 2018

Selv om skikkethetsrutinene ved universitetene er omfattende, er det ikke ofte det meldes tvil om psykologstudentenes skikkethet til å utøve psykologrollen. Hvor mange saker går «under radaren»?

Sider