Du er her

Debatt

Debatt
Publisert
2. januar 2020

Jeg ser at psykologer blir så opptatt av å følge retningslinjer om å vurdere selvmordsrisiko at det kan stå i veien for god behandling.

Debattert
Publisert
1. januar 2020
Barn og unge med kjønnsinkongruens:
Publisert
13. desember 2019

Dei nye retningslinjene for behandling av kjønnsinkongruens som er sendt til høyring frå Helsedirektoratet, kan få alvorlege konsekvensar for mange barn og unge.

Debatt
Publisert
10. desember 2019

Papirløse migranter har ingen rettigheter her i landet. Dette setter den psykiske helsen på spill og er en oppskrift på totalt utenforskap.

Tilskuddsordningen
Publisert
2. desember 2019

Regjeringens forslag om å avvikle tilskuddsordningen for psykoterapi og psykoanalyse kan ramme den viktigste metodevariasjonen i faget. 

Pakkeforløp
Publisert
2. desember 2019

Det finnes pakker som ikke burde åpnes. 

Europsy
Publisert
2. desember 2019

Det finnes med god grunn ikke noe godkjenningssystem for yrkesutøvelse i psykologi i EU-regi.

Pakkeforløp
Publisert
2. desember 2019

Vi trenger en omkamp når det kjelder innholdet i pakkeforløpene. 

Psykisk helse i kommunen
Publisert
2. desember 2019

Kommunepsykologen har andre arbeidsmåter enn fastlegen og bør ikke benytte all arbeidstid til individuelle samtaler.

Psykologtittelen
Publisert
2. desember 2019

Det har kommet flere forslag til hvordan mastere i psykologi kan bruke psykologtittelen. Felles for de alle er forvirring om hva tittelen innebærer.