Du er her

Debatt

Debatt
Publisert
5. oktober 2009

Er vi i ferd med å få en situasjon der kun bedrestilte unge kvinner blir psykologer? Freud kom ikke fra noe akademisk hjem, og ville kanskje ikke fått plass på dagens profesjonsstudium.

Debatt
Publisert
5. oktober 2009
Debatt
Publisert
5. oktober 2009

Legeforeningen tar sterk avstand fra aktiv dødshjelp, både eutanasi (legen injiserer dødbringende medisin) og assistert selvmord (legen forskriver en dødelig dose medisiner som pasienten selv skal innta). Norsk sykepleierforbund går også klart mot aktiv dødshjelp. I kontrast til dette har norske psykologer engasjert seg lite i spørsmålet.

Debatt
Publisert
5. oktober 2009

Det er gledelig at Atle Dyregrov ønsker debatt om nye terapeutiske metoder. La oss utvide repertoaret når det gjelder god og effektiv psykologisk behandling, og inkludere metoder som Emotional Freedom Techniques.

Debatt
Publisert
5. oktober 2009

Skal vi være åpne for tankefeltterapi, er det ingenting vi ikke kan være åpne for. Da kan vi like gjerne arbeide for at hvem som helst må få kalle seg psykolog.

Debatt
Publisert
5. oktober 2009

I Svein Larsens polariserte verden er Psykologforeningen masterutdanningenes fiende. Dette er en antikvarisk fremstilling av virkeligheten.

Debatt
Publisert
5. oktober 2009

Det virker som det er fritt frem å pålegge psykologen alskens kontoroppgaver, mens man samtidig klager over mangelen på psykologer.

Debatt
Publisert
5. oktober 2009
Debatt
Publisert
5. september 2009

Psykologforeningen sier at den vil beskytte pasienter og brukere av psykologtjenester. Men monopolisering av psykologtittelen beskytter først og fremst psykologene selv, og ikke brukerne.

Debatt
Publisert
5. september 2009

Psykologer i førstelinje har et stort ansvar i arbeidet med å tilby tidlig hjelp med høyt faglig nivå til barn og unge. Men jeg frykter at mange barn og unge med vansker har blitt sviktet på veien i møte med psykologer som lider av faglige «hang-ups».

Sider