Du er her

Bokanmeldelse

Bokanmeldelse
Publisert
5. september 2014
Brandtzæg, Torsteinson, Øiestad:
Publisert
5. august 2014

Høy kvalitet i barnehagene er en av de viktigste samfunnsøkonomiske investeringene vi kan gjøre. Denne boka viser hvordan man kan få det til.

Berge & Falkum:
Publisert
5. august 2014

En bok som kan bidra til å bygge bro mellom behandlingsapparatet og arbeidslivet.

Bokanmeldelse
Publisert
5. august 2014
Tor Wennerberg:
Publisert
2. juli 2014

Passer godt som en introduksjon til tilknytningsteori, men gir også muligheter til dypere forståelse.

Russ Harris:
Publisert
2. juli 2014

Boken presenterer en rekke verktøy. Som terapeut erfarer jeg at de fungerer i praksis med pasienter.

Anna Fiske:
Publisert
2. juli 2014

Dette er en effektivt illustrert fortelling om gruppeterapi, hvor historien drives av det som foregår i bilder, mellom linjene.

Bokanmeldelse
Publisert
2. juli 2014
Kristin Martinsen & og Roger Hagen (Red.):
Publisert
5. juni 2014

En god norsk fagbok for ferske terapeuter. Til nytte også for erfarne klinikere, tross enkelte svakheter.

Kit Lisbeth Jensen:
Publisert
5. juni 2014

Boken er et sentralt bidrag for å påskynde utviklingen av terapi på nettet.

Sider