Du er her

Bokanmeldelse

MUSIKK
Publisert
5. november 2014

Vi liker å høre OnklP synge om «Styggen på ryggen». Vi vet så godt hva han synger om.

Bok
Publisert
5. november 2014

En sterk side ved boka er intervjuene med barn på institusjon som eksemplifiserer narrativ teori. En svakhet er at referansene til relevant forskning blir for tynne.

TEATER
Publisert
5. oktober 2014

Et drømspill er fortsatt et gåtefullt teaterstykke. I Calixto Bieitos tolkning har det blitt en intens og medrivende reise i menneskenaturen.

Bok
Publisert
5. oktober 2014

Det er vanskelig nok å være foreldre til barn som er tilnærmet lik en selv. Hva da når eplet faller langt fra stammen?

Bokanmeldelse
Publisert
5. oktober 2014

Denne boka om utmattelse, Energityvene, har med det aller meste, og manglar likevel den poengterte og integrerte bodskapen.

BOK
Publisert
5. oktober 2014

Klokt og nyttig om holdninger og praksis, men uklar og utdatert presentasjon av det teoretiske grunnlaget.

Bår Stenvik:
Publisert
5. september 2014

Skal du vinne evolusjonskampen, må du kunne bløffe. Skal du bli en mester i bløff, må du kjenne din psykologi.

Bokanmeldelse
Publisert
5. september 2014
Brandtzæg, Torsteinson, Øiestad:
Publisert
5. august 2014

Høy kvalitet i barnehagene er en av de viktigste samfunnsøkonomiske investeringene vi kan gjøre. Denne boka viser hvordan man kan få det til.

Berge & Falkum:
Publisert
5. august 2014

En bok som kan bidra til å bygge bro mellom behandlingsapparatet og arbeidslivet.

Sider