Du er her

Boknytt

Anna M. Kittelsaa | Vanlig eller utviklingshemmet? Selvforståelse og andres forståelser Et innblikk i unge voksne utviklingshemmedes hverdagsliv slik de selv forteller det. Fagbokforlaget, 2011

Francisco Pons, Marc de Rosnay & Pierre-André Doudin | Emotions in research and practice Artikkelsamlingen er resultatet av et tverrfaglig samarbeid mellom 21 forskere innenfor psykologi og pedagogikk. Emosjoner er det gjennomgående temaet. Aalborg University Press, 2010

Svein Gran, Kåre A. Lie & Andries Kroese | Oppmerksomhetstrening En historisk, psykologisk og praktisk innføring i mindfulness Hvordan og for hvem virker det best? Boken for dem som ønsker å vite mer om mindfulness, dens opprinnelse og relevans i dagens samfunn. Gyldendal Akademisk, 2011

Birgitte Andersen & Torben Åndahl |De der blev tilbage En portætbog om efterladte efter selvmord 30 etterlatte forteller sin historie, og boken er rikt illustrert med fotografier. Målgruppen er særlig etterlatte, men også fagfolk. Frydenlund, 2011

Aksel Hatland (red.) |Veivalg i velferdspolitikken Basert på prosjektet Velferdssamfunnets utfordringer.Spørsmålet er om Norge – verdens beste land – trenger reformer? Boka tar opp utfordringer innenfor blant annet sykdom, arbeidsledighet, innvandring, velferd og globalisering. Fagbokforlaget, 2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 8, 2011, side

Kommenter denne artikkelen