Du er her

Avtale­hjemmel i nevro­psykologi

Helse Midt-Norge RHF - Orkdal

Helse Midt-Norge RHF er ett av fire regionale helseforetak i Norge. Disse eies av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og skal sørge for at befolkningen får tilgang på spesialiserte helsetjenester med god kvalitet. Helse Midt-Norge RHF har overordnet ansvar for spesialisthelsetjenesten i Trøndelag og Møre og Romsdal. Virksomheten er organisert gjennom 4 helseforetak som eies av Helse Midt-Norge RHF . I tillegg er Helse Midt-NorgeI T  (HEMIT), Driftsenteret for logistikk og økonomi og Helseplattformen end el av Helse Midt-Norge RHF . Den samlede virksomheten omfatter ca 22 000m edarbeidere og et årlig budsjett på vel 21,8 milliarder kroner.

Helse Midt-Norge RHF har opprettet en ny 100 % avtalehjemmel for spesialist i nevropsykologi, besluttet lokalisert i Orkdal. Avtalespesialisten må være særskilt oppmerksom på utviklingen av IKT og integrasjon mot felles journalsystem. Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.

Søknad blir sendt elektronisk via www.helse-midt.no - der du òg finner fullstendig utlysningstekst

Lenke til annonsen/søk stilling

Annonsen er fra Tidsskriftets mai-utgave som utkommer 2. mai  2019

Arbeidssted
Helse Midt-Norge RHF - Orkdal
Søknadsfrist
24. mai 2019