Du er her

Avdelings­sjef

Sykehuset i Vestfold HF, Psykiatrisk sykehusavdeling, Klinikk psykisk helse og avhengighet

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

 

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

 

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

 

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

 

 

Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er en del av Sykehuset i Vestfold HF. Klinikken driver utredning og behandling, forskning og undervisning innen psykiatri, rus- og avhengighetsbehandling. Vi holder til flere steder i Vestfold og har en utadrettet og ambulant tjenesteprofil. Driften er fordelt på: Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Psykiatrisk sykehusavdeling, DPS Vestfold, Avdeling rus og avhengighet, Autismeavdeling samt klinikkens fellesressurser - ledelse, fellesfunksjoner, fagressurs og forskning. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere.

KPA har som visjon å være et ledende fagmiljø innen psykisk helsevern og tilby tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Norge. Vi skal være kjent for pasienter, medarbeidere og samarbeidspartnere som en tilbyder av virkningsfull og effektiv behandling. Klinikkens verdigrunnlag vektlegger at vi tør gå nye veier, at vi er nysgjerrige og lærer aktivt av suksesser og feil. Vi understøtter og tror på menneskers iboende evne til læring, utvikling og å kunne ta egne valg. På flere områder foregår det i klinikken et aktivt utviklingsarbeid. Nevnes kan f. eks. digital teknologi i behandling, kvalitetsregister, firedagersbehandling og andre nye behandlingsformer.

Psykiatrisk sykehusavdeling ser nå etter en ny avdelingssjef som ønsker å være med å videreutvikle et fremtidsrettet tjenestetilbud og ledende fagmiljø innen utredning, diagnostikk og behandling. Avdelingen har totalt 270 årsverk og består av: Psykiatrisk sikkerhetspost og langtidspost som er lokalisert på Granli, Sem, samt tre psykiatriske akuttposter, alderspsykiatrisk utredningspost og spesialiserte polikliniske funksjoner for nevropsykiatri, ECT og spiseforstyrrelser som er lokalisert i flotte nye lokaler i Tønsberg.
 

Arbeidsoppgaver

 • Lede avdelingen frem mot visjonen et ledende fagmiljø innen sykehuspsykiatri i Norge  
 • Fremme et nært samarbeid med andre avdelinger i klinikken, sykehuset for øvrig og kommuner 
 • Sammen med DPS sikre helhetlige behandlingsforløp hvor pasientene opplever en sammenhengende og virkningsfull tjeneste innenfor voksen psykiatri (VOP)-feltet
 • Videreutvikle tilbudet til ungdom og unge voksne i BUP/VOP-feltet
 • Sikre gode systemer for ledelse og forbedringsarbeid forankret i klinikkens overordnede struktur
 • Sikre god og robust spesialistdekning
 • Bidragsyter inn i klinikkens utvikling i samarbeid med klinikksjef og klinikkens ledergruppe
 • Totalansvar for avdelingens resultatoppnåelse , inkludert økonomi- og budsjettansvar
 • Det tas forbehold om stillingens fremtidige innhold og arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

 • Det søkes etter lege eller psykolog med relevant spesialitet. Søkere med annen høyere utdanning er også velkommen til å søke. Videreutdanning innen ledelse vil være en fordel
 • Ledererfaring er et krav, herunder erfaring fra å ha ledet endrings- og utviklingsprosesser, og gjerne dokumenterte resultater fra tilsvarende stilling
 • God system- og organisasjonsforståelse 
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Evne til å utøve god og virkningsfull ledelse forankret i en faglig grunntenkning
 • Evne til oversikt over og formidling av virksomhetens formål, mål og forbedringspotensial
 • Lojalitet og integritet
 • God evne til kommunikasjon, dialog og samarbeid
 • God relasjonskompetanse
 • God gjennomføringsevne
 • Evne til selvorganisering, struktur og ryddighet
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Du vil i sykehuset møte et høyt kvalifisert fagmiljø og et inkluderende arbeidsfellesskap
 • Deltakelse i lederopplæring-/lederutviklingsprogram
 • Avdelingssjef inngår i ledergruppen i Klinikk psykisk helse og rusbehandling

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Det er ønskelig med snarlig oppstart.  

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede). 


Kontakt
Inger Meland Buene, klinikksjef, tlf. 417 03 010
 

Lenke til annonse
Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
5. august 2020