Du er her

Avdelingsleder

Trasoppklinikken - Poliklinikken

Trasoppklinikken er en ISO-sertifisert stiftelse som tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i tråd med avtale med Helse Sør-Øst RHF. Stiftelsen er ideologisk knyttet til 12-trinnsmodellen, og har en integrert modell, der de fleste anerkjente metoder innen rus- og avhengighetsmedisin/psykologi benyttes. Målgruppen er voksne med alkohol- og medikamentavhengighet / samtidig misbruk og deres familier/pårørende. Klinikken har kompetanse til å vurdere henvisninger. Det tilbys poliklinisk behandling, dagbehandling for ruspasienter og familiemedlemmer, samt korttidsbehandling ved døgnklinikken med 35 plasser hvorav 6 plasser til elektiv avrusning.
 

Vi søker avdelingsleder for poliklinikken


Som avdelingsleder vil du inneha en nøkkelrolle ved Trasoppklinikken. Ansvaret omfatter drift, fag og økonomi herunder tiltaksutvikling når det gjelder resultat, strategiutforming, målutvikling, koordinering av virksomhetsaktivitet og planlegging med utgangspunkt i kontekstuelle rammebetingelser.

Som drifts- og fagansvarlig ved poliklinikken vil du være delaktig i utarbeidelse av budsjett for klinikken. Det forventes at avdelingsleder har evne og motivasjon til å videreutvikle poliklinikken i tråd med krav fra myndighetene. I denne lederjobben skal du lede spesialister og høykompetente medarbeidere. Du må være god i å samhandle, formidle og motivere. Du som søker er glad i mennesker, og har et særlig engasjement for mennesker med behov for behandling og kvaliteten som tilbys.

Avdelingsleder er medlem i ledergruppen og rapporterer til klinikkleder.

Du som søker må minimum ha bachelor innen helse- og sosialfag. Klinisk erfaring vil være en fordel. Spesialisering/videreutdanning innen psykisk helse og/eller rus vil vektlegges. Du må ha erfaring med ledelse, og det er en fordel om du har utdannelse innen ledelse. Du må ha stor arbeidskapasitet, og høy grad av fleksibilitet vektlegges. Du må kunne jobbe godt selvstendig, men også trives med å jobbe i team.


Vi tilbyr

  • En spennende lederjobb i et høykompetent fagmiljø
  • God pensjonsavtale
  • Konkurransedyktig lønn


Tiltredelse: etter avtale.


Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Anita Ellefsen, tlf. 951 92 669, e-post a.ellefsen@trasoppklinikken.no eller Bente Myklebust, avd.leder HR, tlf.  901 01 939, e-post b.myklebust@trasoppklinikken.no


Søknad sendes elektronisk til e-post a.ellefsen@trasoppklinikken.no

 

Søknadsfrist
15. januar 2021