Du er her

Avdelingsdirektør

Bufdir - oppvekst

En god barndom varer livet ut! Bufdir har kanskje landets viktigste samfunnsoppdrag: Vi vil gi barn og unge en best mulig oppvekst. Derfor jobber vi med barn, ungdom og familier, og vi tilbyr både barnevernstjenester og familieverntjenester på vegne av staten. Vi jobber med likestilling og ikke-diskriminering og utjevning av levekårsforskjeller slik at alle skal kunne få de samme mulighetene til å delta i samfunnet uavhengig av blant annet alder, kjønnsidentitet, seksuell identitet eller funksjonsnivå. Vi gjør mye, og framover vil vi gjøre enda mer. Derfor trenger vi fler på laget - vil du være med? Les mer om oss på bufdir.no

Vil du bidra til å sikre gode oppvekstvilkår for barna våre?

Hva får du jobbe med hos oss?

Noen lederjobber er mer meningsfylte enn andre. Hos oss får du muligheten til å jobbe med verdens viktigste samfunnsoppdrag: barns oppvekstvilkår. Vi ser etter en selvdreven og leveransedyktig leder med kjennskap til oppvekst- og familiepolitikk. Du vil få lede oppvekstavdelingen vår, som består av 22 kompetente medarbeidere. Avdelingen har faglig ansvar for oppvekstområdet generelt og foreldrestøtte spesielt. Videre tilligger det avdelingen å  koordinere og følge opp vedtatte handlingsplaner og strategier på området, i tillegg til å være faglig rådgiver for departementet. Avdelingen jobber teambasert innenfor områdene foreldrestøtte, fattigdom, vold, ungdom inkludert nettressursene ung.no og foreldrehverdag.no. Bufdir er en dynamisk arbeidsplass, og avdelingens ansvarsområder vil kunne bli endret.


Som leder for avdelingen skal du

 • lede avdelingen i besluttet strategisk retning for å nå direktoratets mål
 • sikre helhet og samordning, være tydelig på rammer og prioriteringer
 • sikre at avdelingen leverer effektivt og har rett kompetanse
 • følge opp og veilede medarbeidere og ta aktiv del i forbedringsarbeid
 • bygge nettverk med andre sektorer og kunnskapsorganisasjoner

Avdeling oppvekst er en av fire avdelinger i divisjon kunnskap. Divisjonen har ansvar for å utvikle og forvalte kunnskap, statistikk og analyse på alle direktoratets ansvarsområder og ivareta sektorovergripende arbeid knyttet til familie-,  og oppvekst- og likestillingsfeltet. Du blir en del av divisjonsledergruppen. Det fordrer å bidra til helhetlig og strategisk utvikling av divisjonen og direktoratets samlede virksomhet.


Hva slags bakgrunn har du?
Vi ser etter deg som har

 • utdanning på minimum mastergradsnivå
 • ledererfaring, primært som personalleder, men ledelse av større prosesser/prosjekter kan også være relevant
 • oppnådd resultater og kan dokumentere dette
 • god forvaltningsforståelse og erfaring fra offentlig virksomhet
 • god forståelse for roller og samspill mellom de ulike nivåer i statsforvaltning og kommunal forvaltning
 • forståelse for foreldre og barns utfordringer er en fordel
 • god og presis skriftlig og muntlig fremstillingsevne, også på engelsk


Hva slags person ser vi etter?
Du er

 • selvstendig og proaktiv, samtidig som du forstår hvilke saker som må løftes og hva du kan avgjøre selv
 • leveransedyktig og god til å igangsette og følge opp arbeid
 • god til å prioritere og bygge kompetanse hos medarbeiderne
 • trygg og robust, lar deg ikke stresse så lett
 • god til å bygge relasjoner og få frem potensialet i andre
 • positivt innstilt og motiverer andre til det samme


Hva kan vi tilby deg?
Hos oss får du

 • et meningsfylt arbeid med et viktige samfunnsoppdrag
 • varierte og spennende oppgaver på en arbeidsplass i rask utvikling
 • ansettelse som avdelingsdirektør, med lønn fra kr 792 700 - 1 011 400 brutto pr. år. Lønn fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere, kan høyere lønn vurderes
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring


Verdt å merke seg før du søker
Når du søker denne stillingen vil du ikke bli bedt om å skrive/legge ved et søknadsbrev, ettersom vi kun legger vekt på CV i den første vurderingen av søkerne. Derfor er det viktig at du beskriver ansvarsområder og resultater, samt annen relevant informasjon om hvert av dine arbeidsforhold i fritekstfeltet i CV-utfyllingen.

Vi ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufdir jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av alle nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan bli brukt til statistikkformål.

I tillegg gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

 

Spørsmål om stillingen
Kontaktperson: Wenche Mobråten, divisjonsdirektør, tlf. 466 16 098.

 

Lenke til søknadsskjema

 

Søknadsfrist
15. september 2019