Du er her

3 ledige 100 % avtale­hjemler i klinisk voksen­psykologi

Helse Sør-Øst RHF, lokalisert til Akershus øst

Nærmere opplysninger:
spesialrådgiver Kari Iren Austad Borge, Psykisk helsevern og rusbehandling, Helse Sør-Øst RHF, e-post kari.iren.austad.borge@helse-sorost.no eller telefon 02411.

Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: helse-sorost.no/ledigstilling


Annonsen er fra Psykologtidsskriftets desember-utgave som utkommer 2. desember 2019

 

Søknadsfrist
23. desember 2019