AUGUST

Fellesprogram 752-08, 2. samling

19.-21. august 2008, Bergen

Koordinator: Tom Barth

Medkoordinator: Guro Ulset

Fellesprogram 703-08, 3. samling

20.-22. august 2008, Oslo

Koordinator: Anne Selvik

Medkoordinator: Sara Aarseth

Fellesprogram 732-08, 2. samling

20.-22. august 2008, Oslo

Koordinator: Maria Gjems-Onstad

Medkoordinator: Helge Eliassen

Den 6. Norske Psykologikongressen 2008

28.-29. august 2008, Oslo

Kurs 920-08 Fremdeles ledige plasser

Påmeldingsfrist: 17.07.2008

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side

Kommenter denne artikkelen