Du er her

2 psykologspesialistar

Voss DPS NKS Bjørkeli

Voss DPS NKS Bjørkeli er distriktspsykiatrisk senter for Voss lokalsjukehusområde (Voss, Kvam, Vaksdal, Granvin, Ulvik, Eidfjord), ca. 24 000 innbyggjarar over 18 år. Voss DPS har ei poliklinikkavdeling med 3 ulike poliklinikkar og ei døgnavdeling med 12 senger. Voss DPS har 75 tilsette, er tverrfagleg sammen sat med blant anna 12 psykologar/psykologspesialistar. Poliklinikkavdelinga består av allmennpsykiatrisk poliklinikk, gruppepoliklinikk og rehabiliteringspoliklinikk. Me held til i nye lokaler på Voss. Voss DPS er eigd av Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS Hordaland) og har driftsavtale med Helse Vest RHF.

Me har ledig fast stilling  for

2 PSYKOLOGSPESIALISTAR

2 x 100 % stilling på poliklinikkavdelinga. Ei av stillingane er 100 % ved allmennpsykiatrisk poliklinikk og ei stilling er delt 50/50 % mellom allmennpsykiatrisk poliklinikk og gruppepoliklinikken. Stillingane er dagstillingar med arbeidstid mandagfredag kl. 8:00-15:30.

Arbeidsoppgåver

 • Vurdering, utgreiing og behandling av pasientar med eit vidt spekter av psykisk liding
 • Tverrfagleg samarbeid internt og samarbeid med fyrstelinja
 • Dokumentere iht. interne retningslinjer og krav
 • Bidra til fagutvikling og eit godt arbeidsmiljø
 • Rettleie fyrstelinja
 • Vurdere tilvisingar, dialog med tilvisar
 • Rettleiing av psykologar i spesialisering

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Relevant klinisk erfaring
 • Utgreiings- og behandlingskompetanse vert vektlagt
 • Må beherske norsk skriftleg og munnleg
 • Kjennskap til DIPS er ein fordel
 • Gode samarbeidsevner

Me tilbyr

 • Stillingsbrøk 100 %
 • Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver i eit aktivt fagmiljø
 • Kurs og rettleiing etter avtale
 • Internundervisning og lokale rettleiingsgrupper
 • Nye lokaler
 • Lønn etter avtale

Søknad med CV sendast på e-post til post@bjorkeli.no
Tiltredingsdato: mai 2019 eller etter avtale 

Kontaktperson: Astrid Aunan, avdelingsleiar poliklinikkavdelinga, tlf. 56 51 40 00 / 952 06 782

Annonsen er fra Tidsskriftets Mars-utgave som utkommer 01.mars 2019

Arbeidssted
Voss DPS NKS Bjørkeli
Søknadsfrist
24. mars 2019