Du er her

100 % stilling som psykolog­spesialist / psykolog

Namdal Rehabilitering, Høylandet

Namdal Rehabilitering er en interkommunal rehabiliteringsinstitusjon for intensiv- og døgnbasert rehabilitering for 14 eier kommuner (Namdalen og Bindal kommune i Nordland). Institusjonen har også avtale med Helse Midt-Norge om spesialisert rehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering. Nærmere opplysninger finner du på www.namdalrehab.no

Stillingen er opprettet i et samarbeid mellom Namdal Rehabilitering IKS og 8 av eierkommunene i Indre- og Midtre Namdal, Røyrvik, Namsskogan, Lierne, Grong, Overhalla, Høylandet, Flatanger og Osen. Og er en del av den nasjonale satsingen på psykologer i den kommunale helse og omsorgs tjenesten. Namdal Rehabilitering er arbeidsgiver og base for stillingen. Muligheter for bruk av videokonferanse for veiledning av helsepersonell og brukere. Noe reisevirksomhet må påberegnes.

ARBEIDSOMRÅDET VIL VÆRE:

 • Veiledning og fagstøtte til personell og tjenester ved Namdal Rehabilitering og samarbeidende kommuner
 • Bidra til å utvikle et lavterskel tilbud for kartlegging og oppfølging av brukere med behov for psykisk helsehjelp i kommunene og ved Namdal Rehabilitering
 • Delta i helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunene

Det kreves norsk autorisasjon som psykolog, fortrinnsvis med spesialist godkjenning.


VI ØNSKER AT DU HAR:

 • Fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid
 • God relasjonskompetanse
 • Utrednings- og kartleggingskompetanse
 • Evne til faglig refleksjon og å kunne arbeide strukturert og selvstendig
 • Gode samarbeidsevner og engasjement for teamarbeid og tverrfaglig samarbeid


VI TILBYR:

 • Lønn etter avtale og kommunal pensjonsordning
 • Arbeid i en utviklingsorientert organisasjon
 • Tilrettelegging for deltakelse i relevante utdannings- og utviklingsprogrammer
 • Fleksibilitet i stillingen


NÆRMERE OPPLYSNINGER OM STILLINGEN GIS AV:
Claes Gøran Sellæg, daglig leder Namdal Rehabilitering, tlf. 908 36 700
Bernt Harald Opdal, kommunalsjef Høylandet kommune, tlf. 975 21 096

Søknad med godkjent dokumentasjon av utdanning og arbeids- og yrkespraksis sendes til post@namdalrehab.no eller Namdal Rehabilitering IKS, Gartlandsveien 10, 7877 Høylandet 


Annonsen er fra Psykologtidsskriftets januar-utgave som utkommer 2. januar 2020

 

Søknadsfrist
25. januar 2020