Du er her

1 psykologspesialist og 2 psykologer

Lovisenberg Diakonale Sykehus - Lovisenberg DPS

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 180.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi samt særskilte funksjoner som Hospice og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Det forventes at du som medarbeider hos oss bidrar aktivt til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Se www.LDS.no.

Er du faglig engasjert og vil du bidra til god pasientbehandling ved Lovisenberg DPS?


Hver dag jobber våre dyktige og engasjerte medarbeidere for at våre pasienter skal motta god behandling basert på sykehusets kjerneverdier; kvalitet og nestekjærlighet.

Nå søker vi 1 psykologspesialist og 2 psykologer til Lovisenberg DPS. 

Den ene psykologstillingen er en 100 % fast stilling ved Poliklinikk Gamle Oslo med oppstart 01.02.2020.

Ved Poliklinikk Grünerløkka har vi to ledige stillinger: En 100 % fast stilling for psykologspesialist fra 01.02.2019 og en 100 % fast stilling for psykolog fra 01.04.2019.

Ved begge avdelingene kan det åpne seg muligheter for vikariater. Poliklinikkene holder til i Hagegata 32 sentralt på Tøyen i Oslo.

Vi søker deg som har gode samarbeidsevner og en positiv innstilling til å behandle mennesker i krise. Du må like å ta ansvar og ha et godt overblikk i krevende situasjoner. I tillegg bør du like utfordrende arbeidsoppgaver og et høyt tempo.

Du vil jobbe med utredning og behandling av pasienter med psykiske lidelser. Som psykologspesialist vil du få selvstendig behandlingsansvar og veiledningsansvar, og vi ønsker at du kan gjøre inntaksarbeid ved behov, i tillegg til andre spesialistoppgaver.

Lovisenberg Distrikts Psykiatriske Senter (DPS) består av åtte kliniske seksjoner, tre voksenpsykiatriske poliklinikker, raskere tilbake, gruppebehandling, ruspoliklinikk, døgnbehandling og ambulant virksomhet. Opptaksområdet er bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen, med totalt ca. 150 000 innbyggere. Vår visjon er å være et dynamisk og inkluderende DPS med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse.

Arbeidsmiljøet vårt er åpent, raust og trivelig. Respekt for pasienter og kollegaer står høyt. Hos oss vil du møte erfarne og dyktige kollegaer, og det er gode muligheter for faglig utvikling gjennom interne fagdager og ekstern undervisning. I tillegg til psykologer, psykologspesialister og psykiatriske sykepleiere, har vi samhandlingssosionom, klinisk ernæringsfysiolog og IPS-konsulenter knyttet til poliklinikkene.

Du må være autorisert psykolog. Søker du stillingen som psykologspesialist, må du i tillegg ha spesialistgodkjenning. Du bør ha god erfaring med psykisk helsearbeid, gode kommunikasjonsferdigheter og språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.

Det vil bli gitt individuelt tilpasset opplæringsprogram for stillingen. Personlig egnethet vektlegges.


Lenke til søknadsskjema

 

Søknadsfrist
4. desember 2019