Metoder i vinden

Her finner du utvalgte artikler fra perioden 19732023 om temaet «Metoder i vinden»:

Til glede for nye lesere

Dyregrov, A. (1987). Egne reaksjoner som hjelper

Føllesdal, D. og Killingmo, B. (1996). Vitenskapsmannen og mennesket Harald Krabbe Schjelderup. Supplementutgave, nr. 1 (kan kjøpes her)

Grønseth, R. (1975). Ola Raknes til minne

Hartmann, T. & Hartmann. (1973). Myten om det bortskjemte spebarn

Midtsand, N. E. (1989). Tre kommunikasjonsnivåer hos barn i psykoterapi

Oddli, H. W., & Kjøs, P. (2002). Å velge i et mangfold av terapimodeller: Momenter til en interpersonlig integrering av terapi

Reichelt, S. (1974). Hvordan best utvide operant atferdsterapi? Kommunikasjonsteori som supplerende perspektiv

Reichelt, S. & Sveaass, N. (1994a). Når «glimrende» spørsmål gir uforståelige svar. En utforskning av to familieterapeuters møte med flyktningefamilier i et sosialkonstruksjonistisk perspektiv Del I

Reichelt, S. & Sveaass, N. (1994b). Når «glimrende» spørsmål gir uforståelige svar. En utforskning av to familieterapeuters møte med flyktningefamilier i et sosialkonstruksjonistisk perspektiv Del II 

Skard, Å. G. (1974). Harald Schjelderup – Vår første store psykolog

Skard, Å. G. (1980). Har vi oppdaga barna?

Wormnes, B. (1980). Hypnose i korttidsterapi – et kasuistisk eksempel

Zachrisson, A. (2018). Dynamisk psykoterapi med ungdom 

Temanummer

Nevropsykologi, nr. 8, 1991

Kognitiv terapi, nr. 8, 1993 

Psykologi i en verden i forandring. Psykologisk arbeid med flyktninger, nr. 8, 1995 

Kvalifisering for ledelse, nr. 5, 1996 

Eldrepsykologi, nr. 8, 1998 

Testpsykologi. Bruk av tester i psykologisk virksomhet og forskning, nr. 8, 1999 

Voldens psykologi, nr. 1, 2002 

Helse på nett – Internett og psykologiske tjenester, nr. 6, 2002 

Rettspsykologi, nr. 3, 2003 

Idrettspsykologi, nr. 8, 2003 

Religionspsykologi, nr. 11, 2003 

Positiv psykologi, nr. 10, 2005 

 

Flere av temanumrene er også tilgjengelig for kjøp her